Podkarpackie Centrum Innowacji sfinansuje 63 projekty badawczo-rozwojowe

18 stycznia, 2021

Najlepsze zespoły naukowe z rzeszowskich uczelni otrzymały granty na prace badawczo-rozwojowe, które w ramach II naboru do Programu grantowego przyznało Podkarpackie Centrum Innowacji.

– W ramach drugiego naboru do Programu grantowego na prace B+R, do Podkarpackiego Centrum Innowacji wpłynęły 143 wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Jest to o ok. 40% więcej niż w ramach pierwszego naboru (103 wnioski), co świadczy o rosnącym zainteresowaniu Programem wśród naukowców. W wyniku wstępnej oceny i niezbędnych korekt, wszystkie projekty zostały zakwalifikowane jako poprawne formalnie – mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI.

W dalszej kolejności wnioski trafiły do oceny merytorycznej, prowadzonej przez 38 niezależnych ekspertów zewnętrznych podzielonych według 12 dziedzin tematycznych. Każdy z projektów był standardowo oceniany przez 2 ekspertów, a jego ocenę punktową stanowiła średnia ich ocen (w przypadku dużej rozbieżności wniosek oceniał również trzeci ekspert). Ostatecznie do PCI wpłynęło 297 recenzji wniosków. Cały proces oceny od strony organizacyjnej i formalnej koordynowało 7 pracowników PCI.

Rekomendację do dofinansowania (minimum 28 z 55 możliwych punktów eksperckich) uzyskało 119 projektów (83% złożonych). Ostateczna lista rankingowa została ustalona w dniu 12 stycznia 2021 r. podczas posiedzenia Komitetu Alokacji Zasobów PCI (KAZ), w skład którego wchodzą przedstawiciele PCI, uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z regionu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Z uwagi na wysoką jakość projektów, KAZ zdecydował o zarekomendowaniu Zarządowi PCI dofinansowanie wszystkich wniosków, które uzyskały 44 i więcej punktów tj. łącznie  63 projektów, w tym 32 z Politechniki Rzeszowskiej, 25 z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz 6 z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Tym samym w puli środków przeznaczonych bezpośrednio na realizację prac badawczo-rozwojowych znalazło się ponad 9,3 mln złotych, co stanowi 92,15% alokacji. Wraz z kosztami obsługi administracyjnej projektów na uczelniach („koszty pośrednie” – 7,85% alokacji) PCI przeznaczy na realizację 63 wybranych projektów ponad 10 mln zł.

Przeznaczenie grantów

Otrzymane granty pozwolą zespołom naukowym na opracowanie innowacyjnych technologii, mających największe szanse na komercjalizację. Środki mogą być przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, urządzeń oraz sprzętów (z wyłączeniem środków trwałych), materiałów oraz surowców niezbędnych do realizacji prac. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się także wynajem aparatury badawczo-naukowej, wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz sfinansowanie kosztu ochrony patentowej lub innego zabezpieczenia praw własności intelektualnej.

Statystyki konkursu

PCI monitoruje szereg wskaźników związanych z realizacją Programu grantowego. Pozwala to na poznanie trendów powiązanych z zainteresowaniem grantami, jak i dostosowywanie kolejnych konkursów do potrzeb podkarpackich naukowców. Wśród statystyk dotyczących drugiego naboru można wymienić:

  • Podział projektów i alokacji konkursowej na uczelnie: Politechnika Rzeszowska – 32 projekty (50,8% ogółu) na kwotę 4,94 mln zł (48,8% alokacji); Uniwersytet Rzeszowski  – 25 projektów (39,7% ogółu) na kwotę 4,16 mln zł (39,7% alokacji); Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – 6 projektów (9,5% ogółu) na kwotę 1,02 mln zł (10,1% alokacji). 
  • Średnią kwotę grantu: ok. 160 tys. zł (jest to wynik bardzo zbliżony do wartości z I naboru). 
  • Dziedziny tematyczne w które wpisują się projekty: 1. Ochrona zdrowia (np. farmaceutyka, kosmetologia) – 17 projektów (27,0% ogółu), 2. Biogospodarka oraz żywność, 3. Technologie medyczne, w tym urządzenia oraz 4. Zaawansowane materiały – po 11 projektów (tj. po 17,5%), 5. Technologie informacyjno-komunikacyjne (software) – 5 projektów (7,9%), 6. Odnawialne źródła energii – 4 projekty (6,3%) a także 7. Technologie informacyjno-komunikacyjne (hardware), 8. Transport lądowy oraz wodny, 9. Transport powietrzny  10. Zaawansowane narzędzia/urządzenia (po 1 projekcie tj. po 1,6%). 
  • Dziedziny wiodące wśród projektów poszczególnych uczelni: pośród projektów z Politechniki Rzeszowskiej najwięcej wpisuje się w dziedzinę Zaawansowane materiały (9 grantów), zarówno Uniwersytet Rzeszowski jak i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania najwięcej projektów będą realizować w ramach dziedziny Ochrona zdrowia (np. farmaceutyka, kosmetologia) – odpowiednio 10 i 5 grantów. 
  • Podział projektów według Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) Województwa Podkarpackiego: Jakość życia – 51 projektów (80,95% ogółu), Informacja i telekomunikacja (ICT) – 8 projektów (12,70%), Lotnictwo i kosmonautyka – 3 projekty (4,76%) a także Motoryzacja – 1 projekt (1,59%). 
  • Liczebność Zespołów naukowych (w tym Liderzy projektów): 1-2 osoby (5 zespołów), 3-4 osoby (28 zespołów), 5-6 osób (17 zespołów), 7-8 osób (9 zespołów), 9-10 osób (4 zespoły). Łącznie w realizacji projektów weźmie udział 309 naukowców. 
  • Okres realizacji projektów: 9 miesięcy (47 projektów, 74,6% ogółu), 8 m-cy lub 7 m-cy (po 1 projekcie, tj. po 1,6%), 6 miesięcy (14 projektów, 22,2% ogółu).

Wśród tematów dofinansowanych projektów z czołówki listy rankingowej znajdują się m.in.: „Biokompozyt polimerowy o osnowie PHBV napełniony mielonymi łuskami gryki i sposób jego otrzymywania”, „Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej”, „Batony na bazie białka roślinnego o właściwościach immunomodulacyjnych”, „Technologia opracowania prototypu biopreparatu stosowanego w ochronie zdrowia reprodukcyjnego” czy też „Opracowanie i optymalizacja systemu ekspresyjnego dedykowanego do produkcji białek terapeutycznych”.

Dalsze działania PCI związane z Programem grantowym

Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników rozpoczął się proces przygotowania dokumentacji związanej z podpisaniem umów grantowych w ramach bieżącego konkursu. W porozumieniu z Uczelniami ustalono, że projekty rozpoczną się w trzech turach – od lutego, kwietnia i czerwca br. (po 21 projektów). Usprawni to wdrażanie działań związanych z ich realizacją i obsługą administracyjno-finansową, zarówno od strony Grantobiorców, jak i w PCI. Uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami Uczelni odbędzie się na przełomie stycznia i lutego br. w Podkarpackim Centrum Innowacji.

– Nieustannie pracujemy nad usprawnieniem i poszerzeniem zakresu wsparcia PCI skierowanego do podkarpackich uczelni i naukowców – mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI i kontynuuje – Realizacja pierwszego konkursu z 2019 roku (który potraktowaliśmy jako pilotażowy) i obsługa 25 dofinansowanych projektów grantowych pozwoliła nam poznać zarówno potrzeby Zespołów naukowych, problemy jakie mogą wystąpić w trakcie rozliczania projektów B+R, jak i wyodrębnić kluczowe procesy, których usprawnienie będzie kluczem do powodzenia całego przedsięwzięcia. Dużą zmianą będzie na pewno wsparcie ze strony Specjalistów z Działu Rozwoju Technologii (powstałego w PCI we wrześniu 2020 r.) prowadzone już od samego początku wdrażania projektów. Pozwoli to na bieżące monitorowanie postępów prac i wczesne rozpoczęcie budowania optymalnej ścieżki komercjalizacji technologii. Pracujemy również nad zwiększeniem funkcjonalności systemu on-line do obsługi Programu oraz nad wdrożeniem nowych, prostszych i bardziej elastycznych zasad rozliczania grantów. 

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Udostępnij

Przeczytaj również

27 marca, 2023

Zdalna platforma badawcza – innowacyjny projekt naukowców z Politechniki Rzeszowskiej

Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej opracowali system do komunikacji satelitarnej i radiowej z możliwością zdalnego dostępu dla użytkowników z całego świata.

Czytaj dalej Czytaj dalej

24 marca, 2023

PCI ProtoLab gospodarzem drugiej edycji TEDx Rzeszów

PCI ProtoLab było gospodarzem drugiej edycji TEDx Rzeszów. W czwartek, 23 marca odbyło się spotkanie, którego tematem przewodnim była Nowa Normalność. Na scenie swoje prelekcje wygłosili m.in.: Ela Bonda, Magda Daniłoś, Małgorzata Makowska, Krzysztof Janowski, Maciej Chrzanowski, Krzysztof Demutha, Michał Litwin i Michał Wichrowski. Przez cały dzień, prelegenci pochylali się nad zagadnieniami związanymi z m.in. sztuczną inteligencją, odpornością psychiczną i trendami w lotnictwie. Wydarzenie TEDx to lokalne spotkanie, podczas którego na żywo odbywają się rozmowy i występy podobne do TED. Wydarzenia TEDx są w pełni planowane i koordynowane niezależnie, na zasadzie od społeczność dla społeczności. Treść i projekt każdego wydarzenia TEDx są unikalne i opracowywane niezależnie, ale wszystkie mają wspólne cechy. TED oznacza Technology, Entertainment, Design – technologię, rozrywkę, projektowanie […]

Czytaj dalej Czytaj dalej

23 marca, 2023

Zakończyła się konferencja pn. „Podkarpacka Gospodarka 2023”

Ponad 100 uczestników – przedstawicieli świata nauki i biznesu, dwa panele dyskusyjne i 9 prelekcji. Zakończyła się konferencja pn. „Podkarpacka Gospodarka 2023”, której organizatorami było Podkarpackie Centrum Innowacji oraz Business Centre Club Loża Rzeszowska.

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content