Podkarpackie Centrum Innowacji objęło honorowym patronatem Raport „Top Disruptors in Healthcare”

20 stycznia, 2021

Ruszają prace nad II edycją ogólnopolskiego Raportu „Top Disruptors in Healthcare”. Raport zawierać będzie kompleksowy obraz rynku start-upów medycznych w Polsce w 2021 roku.

Raport jest tworzony przez zespół Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali, będącej największą organizacją zrzeszającą szpitale w Polsce. 

Celem Raportu jest zebranie najważniejszych informacji o konkretnych start-upach na różnym poziomie rozwoju, w celu ułatwienia zawieranie efektywnych partnerstw pomiędzy start-upami, a inwestorami i podmiotami leczniczymi oraz pozostałymi partnerami i klientami końcowymi.  Wsparcie innowacji w sektorze ochrony zdrowia sprzyja nie tylko rozwojowi innowacyjnej gospodarki, ale nabiera również szczególnego znaczenia w dobie  walki z pandemią Covid – 19 oraz jej długoterminowymi następstwami. Partnerami Głównymi tegorocznej edycji są: Google for Startups, AstraZeneca, EIT Health i PZU Zdrowie. Partnerem Wspierającym jest Honeywell. Raport objęty został również patronatem honorowym m. in. Ministerstwa Zdrowia i Agencji Badań Medycznych. Podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji Raportu, Twórcy Raportu spodziewają się również uzyskać szerokie poparcie i patronaty innych podmiotów publicznych, kilkudziesięciu instytucji otoczenia biznesu i mediów. Podkarpackie Centrum Innowacji zostało patronem honorowym Raportu.

Oficjalna publikacja Raportu planowana jest podczas konferencji „AI w zdrowiu” w czerwcu 2021, organizowanej wspólnie  z Ambasadą Brytyjską.

– Jestem przekonany, że taka inicjatywa jak powstanie Raportu pomoże w opracowaniu lepszej ochrony zdrowia, a wiedza na temat dostępnych na polskim rynku start-upów medycznych wpłynie na jakość i dostępność oferowanych pacjentowi usług, prezentując nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne – ocenia Radosław Sierpiński, p.o. Prezesa, Agencja Badań Medycznych 

– Cieszymy się, że ponad 40% respondentów ankiety ewaluacyjnej po powstaniu I edycji Raportu deklarowało nawiązanie kontaktów biznesowych dzięki Raportowi. To pokazuje, że Raport rzeczywiście przyczynia się do zwiększenia innowacyjności sektora medycznego w Polsce i jak dotychczas pozostaje jedynym Raportem inwentaryzującym polskie startupy medtech. W tym roku ukaże się także wersja anglojęzyczna i liczymy, że pomoże ona start-upom w ekspansji zagranicznej – wskazuje  Ligia Kornowska, pomysłodawczyni Raportu i Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali.

O poprzedniej edycji Raportu „Top Disruptors in Healthcare 2020”

I edycja ogólnopolskiego Raportu „Top Disruptors In Healthcare” była ogromnym sukcesem i spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem branży – wzięły w nim udział 74 start-upy, ponadto Raport uzyskał patronat kluczowych podmiotów publicznych zajmujących się wsparciem innowacji, w tym Ministerstwa Zdrowia, Agencji Badań Medycznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiego Funduszu Rozwoju oraz ok. 30 innych partnerów i patronów. Dane przedstawione w Raporcie były cytowane w kilkudziesięciu mediach i portalach branżowych. 

Ankieta ewaluacyjna przeprowadzona wśród start-upów wskazała, że 100% z respondentów ocenia współpracę z twórcami Raportu jako bardzo dobrą oraz poleca wzięcie udziału w II edycji. Aż 45% respondentów ankiety ewaluacyjnej wskazało, że nawiązało kontakt z partnerami biznesowymi dzięki Raportowi, co świadczy o sukcesie przyjętej formuły Raportu

Raport z I edycji można znaleźć tutaj: http://www.pfsz.org/2020/01/21/top-disruptors-in-healthcare-raport/

Kontakt z twórcami Raportu 

Organizacje zainteresowane współpracą i/lub uzyskaniem rozszerzonej wersji Raportu, a także start-upy zainteresowane udziałem w II edycji Raportu oraz udziałem w wydarzeniach związanych z Raportem, zapraszamy do kontaktu z: 

Ligia Kornowska

– Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, pod nr tel: 690 875 075 lub adresem e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org

Karolina Kornowska

– Koordynator II edycji raportu „Top Disruptors In Healthcare”, pod nr tel: 609 908 877 lub adresem e-mail: karolina.kornowska@pfsz.org

Udostępnij
Skip to content