PCI zakończyło proces rekrutacji do udziału w badaniu pt. „Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu”

9 grudnia, 2021

Do przedsięwzięcia zaproszone zostały wszystkie uczelnie posiadające siedzibę na terenie Podkarpacia. Chęć udziału w inicjatywie Podkarpackiego Centrum Innowacji zadeklarowało 9 uczelni z regionu: 3 szkoły wyższe będące Partnerami PCI, które uzyskały granty i realizowały projekty badawczo-rozwojowe w dotychczasowych konkursach PCI oraz 6 uczelni zewnętrznych, w tym 3, które aktualnie ubiegają się o środki w ramach III naboru do Programu grantowego PCI.

Uczelnie, które zadeklarowały udział w badaniu pt. Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu to:

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Karpacka Państwowa Uczelnia im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
  • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
  • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie
  • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

– Informacje pozyskane dzięki badaniu pozwolą nam wdrażać przedsięwzięcia będące faktyczną odpowiedzią na potrzeby podkarpackich uczelni i naukowców, a jednocześnie uwzględniające ich potencjał badawczo-rozwojowy. Cieszy nas, że tak liczne grono uczelni chce mieć realny wpływ na kształtowanie systemu wsparcia rozwoju innowacji w regionie tworzonego przez Podkarpackie Centrum Innowacji. Warto zauważyć i docenić tutaj nie tylko jednostki, które mają konkretne dokonania na tym polu (w tym w szczególności naszych Partnerów: Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Rzeszowski oraz WSIiZ), ale także te uczelnie, które kojarzone były dotychczas głównie z kształceniem zawodowym. Ich udział w badaniu jest dla nas jasnym sygnałem, że chcą się rozwijać w obszarze B+R i dołączyć do grona podmiotów mających wpływ na kreowanie innowacyjnych technologii na Podkarpaciu. Udział w badaniu można więc potraktować jako pierwszy krok w tym procesie, a zadaniem PCI będzie profesjonalne wspieranie podkarpackich uczelni w dalszym podążaniu tą ścieżką – adekwatnie do etapu na jakim są, potencjału jakim dysponują oraz potrzeb jakie zgłaszają  – wyjaśnia Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. rozwoju technologii w PCI.

W ramach badania, dla każdej grupy docelowej: władz uczelni, przedstawicieli laboratoriów oraz naukowców, została przygotowana oddzielna ankieta internetowa. Kwestionariusze w wersji elektronicznej dystrybuowane są aktualnie do odpowiednich komórek uczelni, które potwierdziły chęć udziału w badaniu PCI.

– Dzięki dużemu wsparciu ze strony uczelni w rozpowszechnianiu informacji o badaniu, proces zbierania odpowiedzi przebiega bardzo sprawnie. Wypracowany model współpracy korzystnie wpływa na tempo realizacji projektu, którego produktami końcowymi będą m. in. indywidualne opracowania, prezentujące sytuację uczelni na tle pozostałych jednostek naukowych z regionu – dodaje Anna Sadowy, Specjalista ds. badań i analiz w PCI.

Udostępnij
Skip to content