PCI wspiera podkarpackich naukowców w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań

13 lipca, 2021

Program grantowy PCI kojarzy się z konkursami, w ramach których naukowcy mogą pozyskać środki finansowe na prace badawczo-rozwojowe. Zespoły naukowe, które uzyskały granty znają go także od strony rozliczania ich w ramach składanych sprawozdań. Ale czy PCI wspiera naukowców również w inny sposób? 

Ogłaszaniu konkursów, przyjmowaniu wniosków, ich ocenie, a następnie podpisywaniu umów grantowych i rozliczaniu projektów towarzyszy szereg czynności wykonywanych przez specjalistów zatrudnionych w PCI, w szczególności w Dziale Programów Grantowych oraz Dziale Rozwoju Technologii. – W zależności od etapu na jakim znajduje się Program, czynności te mają różny cel: rozpowszechnianie informacji o możliwościach jakie daje konkurs, inspirowanie naukowców do rozwijania projektów w ciekawych kierunkach technologicznych, podnoszenie wiedzy w obszarze aplikowania o środki i konstruowania jak najlepszych projektów B+R, wsparcia w procesie dokonywania niezbędnych korekt na etapie oceny wniosków czy też dokonywania zmian w projektach i rozliczania sprawozdań – wyjaśnia Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju technologii w PCI. 

Wsparcie procesu aplikowania o środki rozpoczyna się już od pierwszego kontaktu z wnioskiem o grant.  Po zalogowaniu się za pośrednictwem przeglądarki internetowej w dedykowanym systemie on-line, formularz prowadzi autora wniosku krok po kroku, podpowiada czy pola zostały właściwie wypełnione, przelicza budżet i pilnuje limitów kwotowych. System wspiera również ocenę projektów oraz późniejsze tworzenie sprawozdań i ich rozliczania, m.in. dzięki wdrożonemu niedawno wbudowanemu komunikatorowi, który pozwala wysyłać wiadomości wewnątrz systemu. Znacznie usprawnia to i porządkuje komunikację między PCI, administracją uczelni oraz zespołami naukowymi. Funkcjonalności systemu są wynikiem zarówno analiz wewnętrznych PCI, jak i potrzeb zgłaszanych przez samych naukowców oraz pracowników uczelni. 

Kolejna forma wsparcia to szkolenia, które PCI prowadzi na wielu etapach wdrażania Programu. Obecnie są to głównie działania on-line. Skupiają się one na zasadach aplikowania i wypełniania wniosku, kwestiach merytorycznych związanych z planowaniem i realizacją prac badawczo-rozwojowych czy też rozliczania projektów w ramach sprawozdawczości. Są one prowadzone zarówno przez specjalistów z PCI jak i ekspertów zewnętrznych. Jedną z ostatnich inicjatyw PCI było nawiązanie kontaktu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dzięki czemu odbyły się dotychczas dwa szkolenia skierowane do podkarpackich uczelni i naukowców. Jedno z nich dotyczyło konkursów wspierających projektowanie uniwersalne na uczelniach, a drugie – przygotowywania i wdrażania projektów B+R. Część szkoleń jest rejestrowana, można je znaleźć na stronie internetowej (https://projekty.pcinn.org/materialy-szkoleniowe) oraz na profilach PCI w mediach społecznościowych. 

Przez cały czas trwania naboru PCI prowadzi doradztwo, realizowane głównie za pośrednictwem telefonu, e-maili oraz komunikatorów internetowych. Na etapie naboru udzielane są informacje związane z zasadami konkursu, obsługą systemu on-line jak też kwestiami merytorycznymi w obszarze finansowania projektów B+R. Wszystkie dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej konkursu: https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n3. Z kolei na etapie realizacji projektu każdy z zespołów naukowych ma przypisanego opiekuna projektu, który na bieżąco asystuje i udziela profesjonalnej pomocy w procesie wdrażania i rozliczania projektu. 

20 lipca br., wnioskodawcy III naboru do Programu grantowego PCI będą mogli także skorzystać z indywidualnych konsultacji. Odbędą się one o umówionej godzinie w formie spotkań na platformie MS Teams. Zostały utworzone dwa pokoje, w których specjaliści Działu Programu Grantowego PCI będą udzielali indywidualnie, każdemu zainteresowanemu doradztwa z zakresu aplikowania w ramach III naboru. Aby skorzystać z doradztwa należy wcześniej zarejestrować się na wybraną przez siebie godzinę spotkania. Czas przewidziany na jedno spotkanie ze specjalistami PCI to 15 minut. Rejestracja na indywidualną konsultację jest możliwa poprzez dedykowaną platformę: https://appoint.ly/s/PCI/programgrantowy/1 lub: https://appoint.ly/s/PCI/program.grantowy/2

Nowością wdrożoną na potrzeby III naboru do Programu jest strona internetowa “Znajdź naukowca” (https://projekty.pcinn.org/ogłoszenia). Naukowcy planujący pozyskanie grantu mogą pozostawić tam ogłoszenie o poszukiwaniu członków do swojego zespołu naukowego. Powstała ona z myślą o ułatwieniu kontaktu zwłaszcza między naukowcami z różnych uczelni (przygotowującymi projekty o charakterze międzyuczelnianym) oraz projekty multidyscyplinarne (łączące różnie dyscypliny i dziedziny naukowe, również w ramach zespołu z jednej uczelni).  Projekty o takiej specyfice traktowane są w konkursie priorytetowo (mają one szanse na otrzymanie dodatkowych, premiujących punktów). Jednym z powodów uruchomienia takiego rozwiązania było poszerzenie grona wnioskodawców o kolejne uczelnie z terenu Podkarpacia oraz chęć ułatwienia współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami biorącymi udział w konkursie.  

– Wypełnienie formularza oraz zamieszczenie w nim odpowiednich danych może pozwolić Państwu na znalezienie naukowych partnerów do realizacji zadań w projektach B+R, a także na nawiązanie ciekawej współpracy. Zachęcamy do skorzystania z tej funkcjonalności poprzez wskazanie tytułu ogłoszenia i jego treści. W treści prosimy o podanie dyscypliny, obszaru, specyfiki dotyczącej prowadzonych badań, danych kontaktowych i dodatkowych opisów jakie zostaną uznane za konieczne, np. wskazanie czy poszukiwany jest zespół do prowadzenia określonych badań czy też poszukiwany jest naukowiec posiadający określone kompetencje i wiedzę w wymaganym obszarze. Ogłoszenie może zostać w każdej chwili usunięte przez użytkownika, który je zamieścił. Ogłoszenia podlegają akceptacji administratora systemu. Po akceptacji ogłoszenie będzie widoczne dla każdego użytkownika odwiedzającego stronę – wyjaśnia Beata Krasnopolska, Specjalistka ds. Obsługi Programu grantowego PCI. 

Wszystkie działania PCI wynikają z doświadczeń nabytych w trakcie wdrażania poprzednich konkursów grantowych. – Na bieżąco monitorujemy postępy we wdrażaniu Programu, analizujemy skuteczność poszczególnych rozwiązań i szukamy kolejnych obszarów w jakim powinniśmy wspierać naukowców. Zapraszamy do śledzenia naszego newslettera i mediów społecznościowych, na łamach których informujemy o kolejnych wydarzeniach skierowanych do podkarpackiego środowiska naukowego. Chętnie zasięgamy również opinii samych naukowców, zarówno w ramach prowadzonych badań ankietowych, jak i podczas bieżących kontaktów telefonicznych i e-mailowych. Jesteśmy otwarci na kontakt, do którego serdecznie zapraszamy – podsumowuje Krzysztof Borowicz

Udostępnij
Skip to content