PCI szkoliło z zasad sprawozdawczości projektów

21 kwietnia, 2021

Trzy dni praktycznej wiedzy i merytorycznej dyskusji, niemal stu reprezentantów rzeszowskich uczelni. W dniach 13-15 kwietnia br. odbyły się szkolenia online z zasad sprawozdawczości projektów realizowanych w II naborze Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. 

Zespoły naukowe, otrzymujące finansowanie w ramach Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji zobowiązane są do składania w trakcie projektu okresowych i końcowych sprawozdań. Szkolenia online organizowane przez PCI miały na celu przedstawienie zasad sprawozdawczości projektów realizowanych w ramach II naboru przez trzy uczelnie partnerskie: Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – Zdecydowaliśmy, że nasze szkolenie podzielimy na trzy dni, tak aby móc oddzielnie spotkać się z przedstawicielami każdej uczelni. Głównym celem była bowiem swoboda wypowiedzi uczestników i możliwość aktywnego zadawania pytań – zauważył Marcin Cieśliński, Manager ds. Programu grantowego.

Potrzeba organizacji szkolenia wynikała przede wszystkim ze zmian w sprawozdawczości, które zaproponowane zostały w II naborze. W trakcie spotkań omówiono krok po kroku metodę wypełniania sprawozdań, przedstawiono zasadę opisywania dokumentów księgowych oraz reguły naliczania wynagrodzeń członków zespołu naukowego. Zaprezentowano także zasady oraz funkcjonalności systemu online, który został przygotowany do rozliczeń, zaś do którego mają dostęp wszyscy liderzy projektów, jak i pracownicy administracyjni uczelni, wyznaczeni do obsługi grantów. – W oparciu o praktyczne przykłady staraliśmy się zwrócić uwagę na te problemy, które najczęściej pojawiały się przy pierwszym naborze. Wskazówki te pozwolą na skorygowanie dotychczasowych błędów i zapobiegną powstawaniu ich w przyszłości, co w konsekwencji usprawni proces rozliczania sprawozdań – mówił Igor Zięba, Specjalista ds. rozliczeń Programu grantowego.

Jednym z elementów sprawozdania jest również część opisowo-techniczna, w której lider realizując projekt B+R wskazuje na każdym etapie osiągnięte cele wykonanych badań. Podczas szkolenia omówiono najważniejsze założenia i dane, które są istotne z perspektywy pracy działu Rozwoju Technologii, pomocy związanej z procesem komercjalizacji wyników badań naukowych.

Do oceny merytorycznej w ramach II naboru Programu grantowego zakwalifikowano 143 zespoły naukowe, z czego aż 63 uzyskały dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych. Porównując oba nabory zrealizowane dotychczas przez PCI widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa pod względem złożonych wniosków. – Powodem organizacji takiego szkolenia jest zarówno większa liczba projektów, jak i nowi liderzy zespołów, których należy przygotować do składania sprawozdań. Kilku liderów projektów brało już udział w I naborze jednak dla zdecydowanej większości udział w II naborze jest całkowitą nowością – podkreślał Manager ds. Programu grantowego.

Po zakończonych szkoleniach, uczestnicy poproszeni zostali o uzupełnienie krótkich ankiet, mających na celu ocenę efektywności i skuteczności prowadzonych szkoleń. Dobre wyniki osiągnięte w badaniu wskazały na zadowolenie z zastosowanej formy oraz sposobu prowadzenia spotkań, a także z zawartości merytorycznej. Wynika z nich również zapotrzebowanie zespołów naukowych oraz pracowników obsługujących projekty na cykliczne spotkania, doradztwa mające na celu bieżące wsparcie realizacji projektów.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I “Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Udostępnij

Przeczytaj również

7 grudnia, 2023

Podkarpackie Centrum Innowacji podsumowało 6 lat działalności podczas konferencji łączącej naukę z biznesem – “Technologia – Biznes – Inwestycje”

Kilkuset uczestników, znamienici goście, 40 ekspertów w roli panelistów, dwie sceny na dwóch piętrach, 23 prelekcje oraz ogrom merytorycznej i praktycznej wiedzy – tak Podkarpackie Centrum Innowacji uczciło 6 lat działalności na rzecz rozwoju regionu.

Czytaj dalej Czytaj dalej

28 listopada, 2023

Konferencja “Technologia – Biznes – Inwestycje” – 6 lat Podkarpackiego Centrum Innowacji

Już 7 grudnia 2023 roku w Rzeszowie, w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji, odbędzie się konferencja “Technologia Biznes Inwestycje”. Ponad 40 ekspertów wystąpi w roli panelistów, a wydarzenie obejmie dwie sceny na dwóch piętrach, 23 prelekcje oraz ogrom merytorycznej i praktycznej wiedzy – tak Podkarpackie Centrum Innowacji już wkrótce uczci 6 lat działalności na rzecz rozwoju regionu.

Czytaj dalej Czytaj dalej

28 listopada, 2023

Analizy pozycji rankingowych uczelni z Podkarpacia

Początkiem 2021 roku w strukturze Podkarpackiego Centrum Innowacji powołano Dział badań i analiz, którego głównym zadaniem jest monitorowanie rozwoju innowacji w regionie, w tym gromadzenie informacji o regionalnych zasobach w zakresie rozwoju i transferu technologii. W ramach działalności prowadzone są m.in analizy obszarów podkarpackiej nauki. Efektem jednej z nich są analizy porównawcze rankingów uczelnianych.

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content