PCI rozwija potencjał komercyjny projektów naukowych

1 lutego, 2021

Wzrost potencjału komercyjnego rozwiązań naukowych oraz wsparcie w zakresie współpracy ze środowiskiem biznesowym to kluczowe zadania Działu Rozwoju Technologii powstałego jesienią ubiegłego roku w Podkarpackim Centrum Innowacji. 

We wrześniu 2020 r. swoją działalność rozpoczął Dział Rozwoju Technologii. Do jego głównych zadań należą: zidentyfikowanie rokujących komercyjnie projektów badawczych oraz opracowywanie modeli biznesowych dla finansowania zakupu i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach oraz start-upach. Jednym z ważniejszych działań jest również negocjowanie warunków umów komercjalizacji z przedsiębiorcami, uczelniami oraz twórcami. Eksperci na bieżąco współpracują z zespołami naukowymi rzeszowskich uczelni i wspierają proces ich rozwoju.

– Głównym celem stawianym przed działem Rozwoju Technologii PCI jest waloryzacja projektów badawczo – rozwojowych realizowanych na podkarpackich uczelniach. Poprzez nieustanną pracę z zespołami naukowymi chcemy zarówno rozwijać nowoczesne i unikalne technologie opracowane przez świat nauki, jak i odpowiadać na zapotrzebowanie ze strony środowiska biznesowego. Wypracowanie wzajemnej współpracy tych dwóch światów, tj. nauki i biznesu, w przyszłości zaowocuje wieloma wdrożeniami w praktyce rynkowej – mówi Sławomir Chrobak, Specjalista ds. rozwoju technologii w Podkarpackim Centrum Innowacji.

Kluczowym zadaniem działu Rozwoju Technologii jest oszacowanie potencjału komercyjnego rozwiązań naukowych, wywodzących się z obu Programów grantowych Podkarpackiego Centrum Innowacji, a także udzielanie wsparcia w zakresie współpracy ze środowiskiem biznesowym.

– W procesie transferu technologii obserwujemy lukę między prowadzonymi przez pracowników naukowych badaniami, a wdrożeniem ich wyników do działalności gospodarczej. Nazywana jest ona często „doliną śmierci” i charakteryzuje obszar, w którym brakuje zasobów niezbędnych do dalszego rozwoju. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie wypracowanych produktów i technologii przez “dolinę śmierci” i doprowadzenie ich do etapu komercjalizacji, a docelowo – wdrożenia – podkreśla Radosław Krajewski, Specjalista ds. rozwoju technologii w PCI.

W ramach II naboru do Programu grantowego PCI przyznało dofinansowanie 63 zespołom naukowym. Specjaliści od samego początku stanowić będą wsparcie dla wybranych projektów, co pozwoli na bieżące monitorowanie postępów prac i wczesne rozpoczęcie budowania optymalnej ścieżki komercjalizacji technologii.

– Wyłonione w konkursie projekty wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego. Są to bardzo zróżnicowane pomysły, nierzadko interdyscyplinarne. W omawianym naborze prym wiodą takie dziedziny jak: ochrona zdrowia, biogospodarka oraz żywność, technologie medyczne oraz zaawansowane materiały. Tak szerokie spektrum tematyczne stwarza ciekawe wyzwania dla Działu Rozwoju, a także daje niepowtarzalną szansę na wielostronny rozwój polskiej gospodarki – zwraca uwagę Sławomir Chrobak.

Chcąc wesprzeć rozwój innowacyjności na terenie Podkarpacia, specjaliści PCI prowadzą wielopłaszczyznową współpracę z instytucjami naukowymi oraz przedsiębiorcami. Celem tej kooperacji jest bowiem dostarczenie wszelkich składowych niezbędnych do efektywnego wejścia innowacyjnych technologii na rynek.

– Wychodząc z wynikami prac badawczo-rozwojowych i technologiami do rynku, wspólnie z naszymi uczelnianymi partnerami działamy według reguł biznesowych. W tym kontekście pracujemy również nad dalszym rozwojem uczelnianych innowacji. Każde rozwiązanie poddajemy analizie rynkowej, określamy przewagi konkurencyjne, ustalamy również optymalne strategie ich dalszego rozwoju komercyjnego. Celem podejmowanych przez nas działań jest wdrożenie i sukces rynkowy wypracowanych przez podkarpackich innowatorów technologii – mówi Radosław Krajewski.

Udostępnij
Skip to content