PCI poszukuje ekspertów do oceny wniosków grantowych

9 sierpnia, 2021

W związku z trwającym III naborem do Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych, Podkarpackie Centrum Innowacji poszukuje ekspertów, którzy ocenią projekty badawczo-rozwojowe z podkarpackich uczelni. 

Trzecia edycja konkursu na projekty B+R w ramach Programu grantowego PCI różni się od poprzednich dwóch naborów. – Oprócz większej alokacji oraz kwoty grantu, wprowadziliśmy kryteria premiujące projekty kierunkowe (wpisujące się w przyszłościowe kierunki technologiczne, istotne dla rozwoju regionu), projekty międzyuczelniane (angażujące naukowców z kilku uczelni) oraz projekty multidyscyplinarne (łączące różne dziedziny i dyscypliny naukowe). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zwiększyliśmy również zasięg Programu – o środki mogą aplikować także regionalne uczelnie Podkarpacia, które prowadzą działalność naukową. Kluczowym warunkiem powodzenia konkursu będzie poziom zdolności komercjalizacyjnej samodzielnych prac badawczo-rozwojowych przygotowanych przez zespoły naukowe. Liczymy, że wiedza ekspercka niezależnych specjalistów oceniających wnioski pozwoli na wyodrębnienie i dofinansowanie najlepszych pomysłów na innowacje – mówi Jacek Kubrak, Prezes Zarządu PCI.

Na potrzeby oceny merytorycznej wniosków, Podkarpackie Centrum Innowacji poszukuje ekspertów z następujących dziedzin: technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT); efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii; transport oraz motoryzacja; edukacja oraz kultura, turystyka; ochrona zdrowia oraz technologie medyczne; biogospodarka oraz żywność; zaawansowane materiały oraz narzędzia.

– Wszystkie złożone wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddane kompleksowej ocenie merytorycznej. W tym celu poszukujemy niezależnych ekspertów, mających doświadczenie w ocenie projektów badawczo-rozwojowych i komercjalizacji wyników badań naukowych. Każdy ekspert musi posiadać doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w ramach której będzie dokonywał oceny wniosków. Będzie ono weryfikowane indywidualnie na podstawie składanych ofert. Proces oceny będzie się odbywał w całości zdalnie, w tym za pośrednictwem dedykowanego systemu on-line – mówi o warunkach Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju technologii w PCI.

Łączna pula środków finansowych na prace powstałe w podkarpackich laboratoriach wynosi 14 milionów złotych, a dofinansowanie pojedynczego projektu może wynieść od 50.000 zł do 500.000 zł.

Termin składania ofert w ramach postępowania przetargowego to 31 sierpnia 2021 r. (do godziny 10:00). Szczegółowy opis przetargu na świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do Programu grantowego PCI oraz potrzebne dokumenty do aplikowania znajdują się na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/493221 

Udostępnij
Skip to content