PCI akceleruje przedsiębiorczość akademicką

20 kwietnia, 2022

Badacze i doktoranci z województwa podkarpackiego od stycznia biorą udział w warsztatach z zakresu przywództwa, przedsiębiorczości i wdrażania innowacji, korzystają z doradztwa w obszarze rozwoju biznesu i spotykają się z liderami innowacyjności. 

– Tworzony przez nas Program Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej – pieszczotliwie nazywany przez nas PAPA – integruje środowisko naukowców, innowatorów i praktyków biznesu. Oprócz merytorycznej wiedzy dotyczącej tworzenia i zarządzania startupami z obszaru science, tworzymy swoiste laboratorium inspiracji technologicznej i biznesowej. Towarzyszą nam w tym nasi patroni, w postaci Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju oraz Urzędu Patentowego RP, a także grono partnerów ze świata innowacyjnego biznesu, które ciągle poszerzamy – podkreśla Radosław Krajewski, Koordynator Programu Akceleracyjnego Science Startup, Specjalista ds. rozwoju technologii w Podkarpackim Centrum Innowacji. 

– Uczestnicy programu to otwarci na nowe wyzwania, aktywni na polu akademickim i zainteresowani komercjalizacją tworzonych przez siebie technologii pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Są to osoby, które chętnie podejmują wyzwania, jakie niesie z sobą innowacyjna gospodarka i nowoczesna nauka – wskazuje Timea Sulenta-Pluta, Dyrektor ds. komercjalizacji badań PCI.  

Praktyczna i warsztatowa forma Programu sprawia, że uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu zarządzania i projektowania biznesu opartego o wyniki prac B+R, a także poznają prawne i finansowe aspekty prowadzenia firmy. Dotychczas, naukowcy i badacze brali udział w zajęciach z zakresu m.in. zarządzania procesem B+R, organizacji biznesu, marketingu i podstaw finansów dla spółki. 

Niewątpliwą wartością dla uczestników Programu są eksperci z firm będących partnerami merytorycznymi wydarzenia. 

– Startupy wyrastające na fundamentach badań naukowych wymagają szczególnego docenienia i wsparcia. Cieszymy się, że Podkarpackie Centrum Innowacji zdecydowało się realizować program dedykowany takim właśnie zespołom, a my mogliśmy się do niego przyłączyć jako partner. Postaramy się przedstawić uczestnikom perspektywę badań nad nowymi lekami z punktu widzenia przemysłu. Ufamy, że uda nam się przekazać jak najbardziej praktyczne wskazówki, które posłużą budowaniu wartości realizowanych projektów – podkreśla Marcin Szczeciński, Kierownik ds. inwestycji kapitałowych w Adamed.

W trakcie trwania Programu, uczestnicy – z pomocą mentorów i ekspertów – opracowują własne modele biznesowe, które będą stanowiły punkt wyjścia do budowania przedsięwzięć biznesowych łączących naukę z gospodarką. Autorzy tych najlepszych, będą mogli liczyć na wsparcie zespołu ds. rozwoju technologii oraz brokerów innowacji z Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Realizowany przez PCI program, oprócz kształtowania postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych, ma za zadanie wsparcie podkarpackich naukowców w zakładaniu startupów akademickich, czyli przedsiębiorstw budujących swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Udostępnij
Skip to content