OPIS STANOWISKA

 1. Wyszukiwanie odbiorców dla opracowanych technologii lub wyszukiwanie technologii dla odbiorców;
 2. Wyszukiwanie naukowców, grup badawczych mogących się podjąć opracowania, dostosowania, ulepszenia technologii;
 3. Proponowanie rozwiązań i ulepszeń technologicznych;
 4. Proponowanie zastosowania nowych technologii rozszerzających spectrum oferowanych usług przez firmę.
 5. Współpraca z zespołami badawczymi w celu budowania portfela kompetencji jednostek naukowych, określenia produktów badań;
 6. Analiza rynku, budowanie relacji z przedsiębiorcami;
 7. Wsparcie w komercjalizacji;
 8. Wparcie w zakresie przeglądu stanu techniki będącego podstawą do zgłoszenia patentowego (ochrony patentowej);
 9. Prowadzenie projektów na etapie pre-inkubacji;
 10. Przegląd obecnego stanu techniki dla zadanej technologii.

WYMAGANIA STANOWISKA

 1. Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki związane z inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego;
 2. Praktyczna wiedza i umiejętności oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją projektów dotyczących transferu technologii lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań;
 3. Znajomość zagadnień związanych z komercjalizacją, transferem technologii, funkcjonowaniem spółek spin-off, innowacyjnością w Polsce oraz inicjatywami Unii Europejskiej w zakresie wsparcia kapitałowego przedsiębiorstwa;
 4. Znajomość zagadnień związanych z obszarem ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników B+R;
 5. Otwartość, kojarzenie informacji, kreatywność;
 6. Łatwość nawiązywania kontaktów,
 7. Wiedza techniczna będzie mile widziana.

OFERUJEMY

 1. Umowę o pracę – 100% etatu;
 2. Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności;
 3. Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).
 4. Zakres wynagrodzenia: 6 000 – 8 000 zł brutto, stosownie do posiadanego doświadczenia.

O PRACODAWCY

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o  rozwija Regionalny  Ekosystem Innowacji i Startupów poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami oraz realizowanie projektów na jego rzecz. Jesteśmy łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji, pracującym z firmami, uczelniami, jednostkami badawczymi, środowiskiem studenckim i startupami. Inwestujemy w projekty badawcze o wysokim potencjale komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych, animujemy współpracę z firmami oraz prowadzimy przestrzeń, narzędzia i projekty wspierające powstawanie prototypów i startupów.

Udostępnij

Aplikuj za pomocą formularza

  CV *

  List motywacyjny


  Podkarpackie Centrum Innowacji zastrzega sobie nierozpatrywanie ofert złożonych po terminie, możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. *


  Skip to content