OPIS STANOWISKA

 1. Realizacja działań promocyjnych i komunikacyjnych, takich jak: prezentacje, pokazy, prelekcje, wystąpienia;
 2. Pierwszy kontakt z użytkownikami, prezentacja oferty PCI Protolab w trakcie wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 3. Prowadzenie warsztatów i animacji w ramach działań promocyjnych PCI ProtoLab, przygotowywanie planów działań, scenariuszy;
 4. Inicjowanie nowych form aktywizacji studentów i innowatorów;
 5. Inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, budowanie relacji i bieżąca współpraca z organizacjami studenckimi i młodzieżowymi, kołami naukowymi, szkołami, uczelniami;
 6. Wsparcie procesów rekrutacji projektów do procesu preinkubacji (tzw. project hunting) podczas realizacji projektów strategicznych ProtoLab jak Akademia ProtoLab, hackathony, konkursy tematyczne;
 7. Obsługa narzędzi do komunikacji internetowej na potrzeby rejestracji, rezerwacji sal i koordynacji kalendarzy, w tym na potrzeby wewnętrzne PCI;
 8. Aktywne wsparcie osób korzystających z przestrzeni i wyposażenia ProtoLab;
 9. Monitoring i raportowanie postępów (w oparciu o wskaźniki ilościowe i jakościowe, ankiety, kontakt z uczestnikami i partnerami) oraz składanie propozycji zmian/modyfikacji w podejmowanych przedsięwzięciach;
 10. Pomoc w przygotowaniu i realizacji wydarzeń, warsztatów, stanowisk promocyjnych PCI ProtoLab.

WYMAGANIA STANOWISKA

 1. Wykształcenie min. średnie;
 2. Minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z animacją i/lub koordynowaniem i realizacją programów edukacyjnych, społecznych i młodzieżowych i/lub organizacją wydarzeń i/lub realizacją projektów kierowanych do młodzieży i studentów;
 3. Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Kreatywność i proaktywność;
 6. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Mile widziane:

 1. Doświadczenie zawodowe przy realizacji/koordynacji projektów i wydarzeń;
 2. Ukończone kursy trenerskie i/lub w zakresie moderacji, animacji społecznej,
 3. Zaangażowanie w działalność organizacji studenckich/młodzieżowych.

OFERUJEMY

 1. Umowę o pracę – 50% etatu, zadaniowy czas pracy;
 2. Pracę w firmie zorientowanej na rozwój innowacyjności;
 3. Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia, warsztaty, kursy).

Zakres wynagrodzenia: 1 600 – 2 100 zł netto, stosownie do posiadanego doświadczenia.


O PRACODAWCY

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o  rozwija Regionalny  Ekosystem Innowacji i Startupów poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami oraz realizowanie projektów na jego rzecz. Jesteśmy łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji, pracującym z firmami, uczelniami, jednostkami badawczymi, środowiskiem studenckim i startupami. Inwestujemy w projekty badawcze o wysokim potencjale komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych, animujemy współpracę z firmami oraz prowadzimy przestrzeń, narzędzia i projekty wspierające powstawanie prototypów i startupów.

Udostępnij

Aplikuj za pomocą formularza

  CV *

  List motywacyjny


  Podkarpackie Centrum Innowacji zastrzega sobie nierozpatrywanie ofert złożonych po terminie, możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. *


  Skip to content