Nasza misja

Kariera

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o buduje Podkarpacki ekosystem innowacji i startupów poprzez budowanie relacji pomiędzy jego członkami. Jest facylitatorem i łącznikiem pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji. Pracuje z firmami, instytucjami naukowymi, uczelniami, środowiskiem studenckim i startupami. Inwestuje w projekty badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji poprzez instrumenty finansowe dla jednostek naukowych. Stwarza przestrzeń prototypowania oraz społeczność studentów, startupów i kół naukowych.Rozwój Ekosystemu.

 
UE UE