Nasza misja

O projekcie

Wsłuchujemy się w potrzeby studentów, naukowców i przedsiębiorców

Projekt Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI) to wynik współpracy Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions. Przy udziale ekspertów Banku Światowego, a także Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zdiagnozowano potencjał rozwojowy województwa i wypracowano koncepcję Biura Transferu Technologii(BTT).

Działalność PCI opiera się głównie na łączeniu nauki z biznesem, oraz na rozwijaniu kluczowych umiejętności wśród badaczy i personelu administracyjnego. Znalezienie odpowiedniego źródła finansowania jest trudne, dlatego za priorytetowe uznaje się wspieranie podkarpackich projektów badawczo-rozwojowych, a także pobudzanie i rozwój kultury przedsiębiorczości wśród studentów.

Województwo podkarpackie posiada swoich championów technologii. Innowacyjne, prężnie rozwijające się firmy deklarują chęć znacznego wzmocnienia swoich powiązań z lokalnymi uczelniami. PCI stanowi zatem pomost pomiędzy obiema stronami, w celu pełnego wykorzystania potencjału regionalnego ekosystemu innowacji.

Podkarpackie Centrum Innowacji to niezliczona liczba wydarzeń, szkoleń, typów projektów i możliwości. Aktywności te są uzupełnieniem oraz wsparciem dla działań uczelnianych centrów transferu technologii (CTT) i spółek celowych (SC).

Usługi PCI są bezpłatne, dzięki finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, do końca 2022 r. Kwota dofinansowania to około 100 mln zł.

UE UE