Podkarpaccy naukowcy zyskali prawie 4 mln zł. PCI rozdało granty

Podkarpaccy naukowcy zyskali prawie 4 mln zł. PCI rozdało granty

08 kwietnia 2020 15:20

2019-10-30 Portal VIP BIZNES & STYL:

Granty na rozwój podkarpackiej nauki. Prawie 4 mln zł rozdane!

 

Podsumowano pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych z Podkarpacia. Podczas uroczystości rozdano granty o wartości prawie 4 mln zł, które trafiły do 25 najlepszych zespołów naukowych z Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosiła 200 tys. zł, a minimalna - 20 tys. zł.

 

https://www.biznesistyl.pl/biznes/nowe-technologie/8763_.html

 

 

2019-10-30 Portal GAZETA:

Podkarpackie Centrum Innowacji. 4 mln zł na projekty dla 25 zespołów. "To nie są projekty na półkę"

 

Pierwsze rozdanie grantów przez Podkarpackie Centrum Innowacji. 4 mln zł zostało podzielone między 25 zespołów naukowych z trzech rzeszowskich uczelni: Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

 

https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,25361804,podkarpackie-centrum-innowacji-4-mln-zl-na-projekty-dla-25.html

 

 

2019-10-30 Portal CZYTAJ RZESZÓW:

Podkarpaccy naukowcy zyskali prawie 4 mln zł. PCI rozdało granty

 

Podkarpaccy naukowcy właśnie zyskali prawie 4 mln złotych na prace badawczo-rozwojowe, które w niedalekiej przyszłości mają przysłużyć się wprowadzeniu wysoko innowacyjnych procesów wykorzystywanych w gospodarce, takich jak np.: wytwarzanie produktów przyjaznych środowisku naturalnemu ale i bezpiecznych dla zdrowia człowieka.

 

http://czytajrzeszow.pl/?id=6928&idd=7&poz=ml0

 

 

2019-10-30 Portal RESINET:

4 mln wsparcia dla Podkarpackiego Centrum Innowacji. Grant dla projektu dot. walki z nowotworem

 

4 mln zł na projekty B+R. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zespołu może wynieść nawet 200 tys. zł. Łącznie do programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji zgłoszono 103 wnioski.

 

https://www.resinet.pl/aktualnosci/rzeszow/4-mln-wsparcia-dla-podkarpackiego-centrum-innowacji-grant-dla-projektu-dot-walki-z-nowotworem.html

 

 

2019-10-30 Portal RADIO RZESZÓW:

Granty na badania dla studentów rzeszowskich uczelni

 

25 zespołów z 3 rzeszowskich uczelni otrzymało granty na badania naukowe. Podzielono między nich prawie 4 mln złotych. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych. Konkurencja była duża, do konkursu zgłoszono 103 projekty. Wybrano te o wysokim potencjale do komercjalizacji, czyli takie, które w postaci konkretnego produktu albo innowacji mogą odnieść sukces na rynku.

 

https://www.radio.rzeszow.pl/#ajx/wiadomosci/26260/granty-na-badania-dla-rzeszowskich-studentow

UE UE