Wykorzystać jak najlepiej naukowy potencjał regionu

Wykorzystać jak najlepiej naukowy potencjał regionu

08 kwietnia 2020 14:34

2019-10-07 Portal KAPITAŁ POLSKI:

Wykorzystać jak najlepiej naukowy potencjał regionu

 

Rozmowa z Jackiem Kubrakiem, Prezesem Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji. Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. to wielokontekstowy projekt, który poprzez łączenie nauki z biznesem i facylitację współpracy pomiędzy interesariuszami podkarpackiego ekosystemu innowacji i startupów stawia sobie za cel zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników działal­ności naukowo-badawczej oraz wykorzy­stania infrastruktury naukowo-badawczej podkarpackich jednostek naukowych, a w szczególności Politechniki Rzeszow­skiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

 

http://kapitalpolski.pl/wykorzystac-jak-najlepiej-naukowy-potencjal-regionu/ 

UE UE