Przewodniczący i Rada Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Przewodniczący i Rada Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

08 kwietnia 2020 15:46

2020-01-21 Portal CZYTAJ RZESZÓW:

Podkarpacka Sieć Laboratoriów powołała radę i zespół koordynujący

 

W ubiegłym tygodniu podczas zebrania przedstawicieli laboratoriów tworzących Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących wybrano radę na czele z przewodniczącym i członkami. Dokonano także wyboru zespołu koordynującego.

 

http://czytajrzeszow.pl/?idd=10&id=8170&poz=mr1&show=-1&pagebl1=0

 

 

2020-01-20 Portal MEDIA RZESZÓW:

Powołano władze Podkarpackiej Sieci Laboratoriów

 

Plenarne Zebranie Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących działającej przy Podkarpackim Centrum Innowacji, wybrało swoje organy. To rada, przewodniczący i zespół koordynujący.

 

http://www.mediarzeszow.pl/wiadomosci/aktualnosci/akt7722838.html  

 

 

2020-01-21 Portal RESINET:

Podkarpackie Centrum Innowacji stworzyło sieć laboratoriów badawczych

 

Podkarpackie Centrum Innowacji, działające przy ul. Lenartowicza w Rzeszowie, stworzyło Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. W ubiegłym tygodniu wybrano radę, wśród której znajdziemy reprezentantów Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

https://www.resinet.pl/aktualnosci/rzeszow/podkarpackie-centrum-innowacji-stworzylo-siec-laboratoriow-badawczych.html

 

 

2020-01-21 Portal GOSPODARKA PODKARPACKA:

Podkarpacka Sieć Laboratoriów wybrała radę i zespół koordynujący

 

Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących została powołana przez Podkarpackie Centrum Innowacji.

 

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/35859/podkarpacka-siec-laboratoriow-wybrala-rade-i-zespol-koordynujacy

 

 

2020-01-16 Portal POLITECHNIKA RZESZOWSKA:

Przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej w Radzie Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

 

15 stycznia odbyło się I Plenarne Zebrania Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW) działającej przy Podkarpackim Centrum Innowacji. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 30 laboratoriów, którzy uchwalili regulamin oraz wybrali Radę Sieci Laboratoriów na czele z przewodniczącym i członkami rady oraz Zespół Koordynujący.

 

https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/przedstawiciele-politechniki-rzeszowskiej-w-radzie-podkarpackiej-sieci-laboratoriow-badawczych-i-wzorcujacych-1564.html

 

 

2020-01-16 Portal Wydziału Elektroniki i Informatyki POLITECHNIKA RZESZOWSKA:

Pracownik Wydziału w Radzie Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

 

15 stycznia 2020 odbyło się I Plenarne Zebranie Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW), działającej przy Podkarpackim Centrum Innowacji (PCI). Na zebraniu tym uchwalono Regulamin określający cele i zasady współpracy, wybrano 7 osobową Radę Sieci oraz Członków.

 

https://weii.prz.edu.pl/aktualnosci/pracownik-wydzialu-w-radzie-podkarpackiej-sieci-laboratoriow-badawczych-i-wzorcujacych-341.html

 

 

2020-01-17 Portal WSIZ:

Mgr Timea Sulenta-Pluta Członkiem Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

 

15 stycznia 2020 roku odbyło się I Plenarne Zebranie Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących działającej przy Podkarpackim Centrum Innowacji. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 30 laboratoriów, którzy uchwalili Regulamin, wybrali Radę Sieci Laboratoriów na czele z przewodniczącym i członkami rady oraz Zespół Koordynujący.

 

https://wsiz.rzeszow.pl/aktualnosci/mgr-timea-sulenta-pluta-czlonkiem-rady-podkarpackiej-sieci-laboratoriow-badawczych-i-wzorcujacych/

UE UE