Marszałkowie sześciu województw w Podkarpackim Centrum Innowacji

8 czerwca, 2021

W środę, 2 czerwca, z wizytą w Rzeszowie przebywali marszałkowie sześciu województw: śląskiego, podlaskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego. Jednym z punktów wizyty było oficjalne spotkanie w Podkarpackim Centrum Innowacji. Dla marszałków, spotkanie w Rzeszowie było okazją do dyskusji na temat wyzwań związanych z pozyskiwaniem Funduszy Europejskich. Rozmawiano m.in. o tym, jak podzielić środki unijne pomiędzy regiony, zwłaszcza w kontekście regionalnych programów operacyjnych. 

Gospodarze regionów wymienili się doświadczeniami z zakresu wdrażania środków unijnych. Zwrócono uwagę na to, że oprócz przeznaczenia środków na innowacyjną i zieloną gospodarkę, istotne będzie również inwestowanie w rozwój miast oraz walkę z ubóstwem.

W trakcie wizyty w Podkarpackim Centrum Innowacji, marszałkowie wyrazili zainteresowanie ideą powstania instytucji. Szczególną uwagę zwrócili na projekty realizowane przez PCI, jak również Programy grantowe na prace badawczo – rozwojowe jednostek naukowych. Podkreślono, że PCI powstało dzięki współpracy samorządu województwa, Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju. 

Udostępnij
Skip to content