Konkurs „Mini Fundusz Rozwojowy” – lista rankingowa

25 maja, 2023

Publikujemy listę rankingową projektów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w Konkursie „Mini Fundusz Rozwojowy” w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Informacje o Konkursie „Mini Fundusz Rozwojowy”, Regulamin oraz niezbędne dokumenty dostępne są tutaj >>.

Załącznik:

Lista rankingowa MFR

Udostępnij
Skip to content