Dobiegł końca Program Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej SCIENCE STARTUP (PAPA)

28 września, 2022

22 września 2022 r. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji, absolwenci PAPA SCIENCE STARTUP odebrali Certyfikaty Menadżera Transferu Technologii. Program Akceleracyjny ukończyło 17 naukowców z podkarpackich uczelni wyższych.

Celem programu PAPA SCIENCE STARTUP było wsparcie akademickich przedsięwzięć technologicznych oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej. – Nie ma jednej recepty na to, by naukowcy chcieli angażować się we współpracę z biznesem i z drugiej strony – aby biznes aktywnie uczestniczył we współpracy z naukowcami niż zbudowanie wzajemnego zrozumienia i akceptacji odmienności podejścia do rozwiązywania problemów. Program Akceleracji Przedsiębiorczości Akademickiej SCIENCE STARTUP jest pomyślany właśnie jako inspiracja do wyboru tego typu podejścia opartego na wzbogacenie dotychczasowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia podkarpackich naukowców z obszaru praktyki tworzeniem projektów gospodarczych – mówi Timea Sulenta-Pluta, Dyrektor Zarządzający ds. komercjalizacji badań PCI.  

Program PAPA obejmował 52 godziny zajęć i 12 bloków tematycznych. Podczas jego trwania, uczestnicy poszerzali swoją wiedzę w trzech obszarach tematycznych: menadżerskim, związanym z zarządzaniem przedsiębiorstwem; projektowania biznesu oraz prawa i finansów.  We współpracy z mentorami, absolwenci Programu opracowali modele biznesowe dla innowacyjnych pomysłów naukowców z Podkarpacia, w tym wytworzonych w ramach oferowanych im przez PCI programów grantowych. 

– To była bardzo ciekawa inicjatywa, pozwalająca naukowcom wyjść z murów uczelni i skonfrontować się z otoczeniem biznesowym. Mieliśmy okazję do tego, aby nasze projekty biznesowe zostały ocenione w sposób obiektywny oraz zrecenzowane, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia pracowników akademickich – mówi dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR, jeden z absolwentów PAPA SCIENCE STARTUP.

Program PAPA jest jednym z wielu prowadzonych przez PCI działań, mających na celu z jednej strony rozwój innowacji akademickich a z drugiej dopasowania ich do potrzeb przyszłych użytkowników w drodze zwiększenia zrozumienia i akceptacji odmienności podejścia do rozwiązywania problemów przez naukowców i przedsiębiorców. Stanowi on także przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz rozwijania umiejętności biznesowych jego uczestników oraz współdzielenia się tymi nowymi kompetencjami z innymi osobami ze świata akademickiego.

Udostępnij
Skip to content