Komitet Alokacji Zasobów rozstrzygnie III nabór do Programu grantowego PCI

16 grudnia, 2021

W dniu 16 grudnia 2021 roku odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów Podkarpackiego Centrum Innowacji (KAZ). Wezmą w nim udział przedstawiciele uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z regionu oraz PCI i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Podczas spotkania omówione zostaną postępy w realizacji projektów grantowych dofinansowanych w ramach poprzedniego konkursu oraz przebieg i statystyki związane z realizacją III naboru. Przedstawione zostaną również działania planowane w ramach poszczególnych Platform PCI. Głównym punktem spotkania będzie głosowanie Członków KAZ nad oceną projektów grantowych z III naboru. – Trzeci nabór do Programu grantowego PCI cieszył się największym zainteresowaniem spośród dotychczasowych edycji. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 178 projektów z 6 podkarpackich uczelni na łączną kwotę ponad 42 mln zł. W wyniku oceny formalnej, do dalszego etapu zakwalifikowaliśmy 175 z nich. Wszystkie one zostały poddane ocenie zewnętrznych ekspertów – każdy projekt otrzymał dwie niezależne recenzje, a w przypadku dużej rozbieżności między nimi, powoływane były panele eksperckie, które wypracowywały ostateczną ocenę wniosku. Wnioski, które uzyskały rekomendację po ocenie merytorycznej trafiły następnie do Członków KAZ. Podczas posiedzenia Komitet ustali finalną listę Zespołów naukowych, które uzyskają dofinansowanie. Pula środków przeznaczonych na granty w III naborze wynosi 14 mln zł – KAZ ma możliwość zarekomendować PCI zwiększenie tej kwoty jeżeli uzna, że większa liczba projektów powinna otrzymać dofinansowanie – mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego KAZ.

Komitet Alokacji Zasobów PCI jest organem kolegialnym powołanym w celu prowadzenia i nadzorowania współpracy Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz partnerów PCI, którymi są: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Udostępnij

Przeczytaj również

27 marca, 2023

Zdalna platforma badawcza – innowacyjny projekt naukowców z Politechniki Rzeszowskiej

Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej opracowali system do komunikacji satelitarnej i radiowej z możliwością zdalnego dostępu dla użytkowników z całego świata.

Czytaj dalej Czytaj dalej

24 marca, 2023

PCI ProtoLab gospodarzem drugiej edycji TEDx Rzeszów

PCI ProtoLab było gospodarzem drugiej edycji TEDx Rzeszów. W czwartek, 23 marca odbyło się spotkanie, którego tematem przewodnim była Nowa Normalność. Na scenie swoje prelekcje wygłosili m.in.: Ela Bonda, Magda Daniłoś, Małgorzata Makowska, Krzysztof Janowski, Maciej Chrzanowski, Krzysztof Demutha, Michał Litwin i Michał Wichrowski. Przez cały dzień, prelegenci pochylali się nad zagadnieniami związanymi z m.in. sztuczną inteligencją, odpornością psychiczną i trendami w lotnictwie. Wydarzenie TEDx to lokalne spotkanie, podczas którego na żywo odbywają się rozmowy i występy podobne do TED. Wydarzenia TEDx są w pełni planowane i koordynowane niezależnie, na zasadzie od społeczność dla społeczności. Treść i projekt każdego wydarzenia TEDx są unikalne i opracowywane niezależnie, ale wszystkie mają wspólne cechy. TED oznacza Technology, Entertainment, Design – technologię, rozrywkę, projektowanie […]

Czytaj dalej Czytaj dalej

23 marca, 2023

Zakończyła się konferencja pn. „Podkarpacka Gospodarka 2023”

Ponad 100 uczestników – przedstawicieli świata nauki i biznesu, dwa panele dyskusyjne i 9 prelekcji. Zakończyła się konferencja pn. „Podkarpacka Gospodarka 2023”, której organizatorami było Podkarpackie Centrum Innowacji oraz Business Centre Club Loża Rzeszowska.

Czytaj dalej Czytaj dalej
Skip to content