IV Konferencja Innowacje – Pomiary – Akredytacje już za nami

26 listopada, 2021

II edycja Forum Nauki i Biznesu organizowana przez Podkarpackie Centrum Innowacji 24 listopada, w ramach Forum Nauki i Biznesu, odbyła się IV Konferencja Innowacje – Pomiary – Akredytacje. W wydarzeniu wzięli udział eksperci i przedstawiciele podkarpackich firm odpowiedzialni za zlecanie na zewnątrz badań laboratoryjnych i wzorcowań aparatury pomiarowej. Organizatorem Konferencji była Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących.  

Czwarta edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem: „Kompetencje laboratoriów wobec wymagań zleceniodawców badań”. Pierwsza część konferencji poświęcona była akredytacji laboratoriów medycznych oraz certyfikacji wyrobów medycznych. Ważną tematykę dla laboratoriów medycznych oraz projektantów i producentów wyrobów medycznych szczegółowo omówili: Kamila Skrzypczak-Zbiciak z Polskiego Centrum Akredytacji, Aleksandra Rodatus-Gil z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz przedstawiciele jednostek notyfikowanych certyfikujących wyroby medyczne: Tomasz Koeber z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz Adam Sobantka z TUV Nord Polska.  

Jednym z prelegentów Konferencji był dr inż. Paweł Fotowicz, Główny Specjalista w Wydziale Analiz i Metrologii Ogólnej w Głównym Urzędzie Miar. Jego wystąpienie dotyczyło podstawowych zasad oceny niepewności wyników pomiarów kształtowane przez pakiet dokumentów wydawanych pod egidą Międzynarodowego Biura Miar przez Wspólny Komitet ds. Przewodników w Metrologii. Dr inż. Paweł Fotowicz przedstawił również rolę modelowania pomiaru w najczęściej spotkanej postaci liniowego równania pomiaru.  

IV Konferencja Innowacje – Pomiary – Akredytacje była również okazją do tego, aby zaprezentować świadczenie komercyjnych usług badawczych na rynku niemieckim. Oskar Janusz, właściciel firmy OLM KlimaLabor GmbH Allershausen opowiedział o tym, jak wygląda droga do zdobycia akredytacji ISO 17025 w Niemczech oraz wskazał, jakiego typu usługi są poszukiwane i najczęściej zamawiane w Górnej Bawarii.  

Dr Andrzej Kurkiewicz, Wiceprezes Głównego Urzędu Miar, przedstawił działalność Świętokrzyski Kampus Laboratoriów Głównego Urzędu Miar. Zaprezentował stan budowy i przyszłe zadania laboratoriów o najwyższych kompetencjach metrologicznych, powstających w wyniku porozumienia Głównego Urzędu Miar z władzami samorządowymi Województwa Świętokrzyskiego. 

Podczas Konferencji odbył się również panel dyskusyjny prowadzony przez dr inż. Romana Tabisza, koordynatora Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, w którym udział wzięli: dr inż. Krzysztof Kulawik z PZL Mielec, Regina Kordek z Sierosławski Group, Paweł Markowski z BURY Mielec  i Bartosz Zieliński z ML System. Eksperci dyskutowali na temat wymagań, które powinny spełniać podkarpackie laboratoria, aby mogły świadczyć potrzebne firmom usługi. Jako wymagane kompetencje wymieniono między innymi: akredytację laboratoriów, terminowość wykonywanych usług i zdolność do systematycznej współpracy laboratoriów z zespołami rozwojowymi poszczególnych firm. Podkreślono także ważną rolę, jaką dla firm pełni platforma internetowa zawierająca oferty laboratoriów  przygotowana i doskonalona  przez Podkarpackie Centrum Innowacji.  

– IV Konferencja Innowacje-Pomiary-Akredytacje była z jednej strony transferem wiedzy potrzebnej w szczególności laboratoriom medycznym  oraz kolejnym forum dialogu pomiędzy podkarpackimi firmami, a laboratoriami współpracującymi w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących – podsumował dr inż. Roman Tabisz.  

Organizatorem II edycji Forum Nauki i Biznesu,  w tym IV Konferencji Innowacje-Pomiary-Akredytacje było Podkarpackie Centrum Innowacji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki oraz Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Udostępnij
Skip to content