IV edycja badań Podkarpackiego Centrum Innowacji pod szyldem „INNOWACYJNE PODKARPACIE 2030”

23 maja, 2023

Końcem kwietnia br. Dział badań i analiz PCI rozpoczął nowy projekt badawczy pn. „Innowacyjne Podkarpacie 2030. Finansowanie prac B+R i współpraca nauki z biznesem”. Celem głównym przedsięwzięcia jest opis doświadczeń przedstawicieli podkarpackich uczelni w aplikowaniu o środki finansowe na projekty B+R, ich rozliczaniu oraz współpracy sektora nauki z biznesem. IV edycja badań PCI realizowana pod szyldem „Innowacyjne Podkarpacie 2030” jest wyjątkowa pod względem różnorodności zastosowanych metod pozyskiwania danych.

Celem zachowania rzetelności prowadzonych badań, trafności wnioskowania i weryfikacji zebranych informacji zastosowaliśmy triangulację danych oraz triangulację metodologiczną. Triangulacja danych obejmuje badania przedstawicieli władz uczelni oraz naukowców. Triangulacja metodologiczna to wykorzystanie różnych metod badawczych, w tym wypadku metod jakościowych i ilościowych, gdyż zależy nam nie tylko na pomiarze ale i na opisie badanych zjawisk. Inicjatywę rozpoczęliśmy od przeprowadzenia badań jakościowych FGI. Kolejnym etapem projektu będzie realizacja badań ilościowych CAWI. Otrzymane informacje będą stanowić głos środowiska akademickiego w kontekście wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, a także wskażą pożądane przez uczelnie kierunki rozwoju oferty PCI na kolejne lata wyjaśnia Joanna Woźniak, Menedżer ds. Badań i Analiz w PCI.

Do udziału w projekcie badawczym zgłosiło się 9 uczelni, które posiadają siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, w tym 4 uczelnie akademickie oraz 5 uczelni zawodowych tj.:

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
  • Uniwersytet Rzeszowski;
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
  • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa;
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie;
  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;
  • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku;
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu;
  • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

– Ta edycja badania „Innowacyjne Podkarpacie 2030” jest dla nas bardzo istotna, nie tylko ze względu na wdrożenie nowych narzędzi i metod badawczych, ale również dlatego, że jego wyniki będą wykorzystane w procesie monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego. Dział badań i analiz PCI współpracuje w tym zakresie z Departamentem Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, a znaczenie tego przedsięwzięcia zostało zaakcentowane przez Panią Ewę Draus – Wicemarszałek Województwa, która wystosowała do uczelni z regionu list polecający udział w badaniu. Wyniki badania przyniosą więc korzyść nie tylko uczelniom i PCI, ale także będą miały swój wkład w analizę działań na poziomie strategicznym, istotnym w skali całego województwapodkreśla Krzysztof Borowicz, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Technologii w PCI.

Na przełomie kwietnia i maja br. w Podkarpackim Centrum Innowacji przeprowadzono 5 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI): jeden skierowany do przedstawicieli władz podkarpackich uczelni, dwa dla naukowców, którzy otrzymali środki finansowe na prace B+R z Programu grantowego PCI oraz dwa dla naukowców, którzy tego wsparcia nie otrzymali. Podczas wydarzeń w murach PCI gościliśmy 8 przedstawicieli władz uczelni z regionu bądź osób przez nie wyznaczonych, 21 naukowców z sukcesem aplikujących w ramach naborów PCI oraz 17 naukowców, których projekty nie zostały objęte dofinansowaniem.

Wyk 1 Uczestnicy badań FGI w podziale na reprezentowane uczelnie z regionu

Źródło: Opracowanie własne PCI

W chwili obecnej pozyskany podczas wywiadów materiał poddawany jest analizie jakościowej, a już niebawem (na przełomie maja i czerwca) PCI rozpocznie kolejny etap projektu badawczego tj. badania ilościowe techniką CAWI.

Udostępnij
Skip to content