Innowacyjne Podkarpacie 2030. Luki informacyjne a prace badawczo-rozwojowe podkarpackich naukowców

29 września, 2022

Podkarpackie Centrum Innowacji realizuje projekt badawczy pt. „Innowacyjne Podkarpacie 2030. Luki informacyjne a prace badawczo-rozwojowe podkarpackich naukowców”. Do udziału w badaniu zaproszone zostały wszystkie uczelnie posiadające siedzibę na terenie Podkarpacia.

Badanie skierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, skupionego wokół szkół wyższych posiadających siedzibę na terenie Podkarpacia: władz uczelni, naukowców oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie informacją naukową w strukturach uczelni tj. personelu kierującego bibliotekami. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji badań z cyklu „Innowacyjne Podkarpacie 2030” dane pozyskiwane są za pośrednictwem ankiet internetowych (CAWI). W ramach I etapu projektu badawczego realizowanego w okresie 10.08.2022 – 23.09.2022 roku władze podkarpackich uczelni miały szanse wypowiedzieć się na temat wpływu luk informacyjnych na działalność placówek w obszarze tworzenia i rozwijania nowych technologii, a także ocenić dotychczasowe wsparcie Działu Badań i Analiz jako dostawcy wartościowych danych.

– Wyniki poprzedniej edycji badania potwierdziły potrzebę przeprowadzenia charakterystyki i pomiaru wielkości luk informacyjnych, które wpływają na poziom innowacyjności regionu. Warto zaznaczyć, że aż 60% podkarpackich naukowców, którzy brali udział w inicjatywie wykazało zainteresowanie skorzystaniem z pomocy w pozyskiwaniu kluczowych dla prac B+R danych  – mówi Renata Kochan, specjalistka ds. badań i analiz w PCI.

Do I etapu projektu badawczego przystąpiło ostatecznie 9 przedstawicieli władz podkarpackich uczelni. Wśród podmiotów zainteresowanych przedsięwzięciem znalazły się 4 uczelnie akademickie oraz 5 zawodowych. Wypełnienie kwestionariusza przez rektorów bądź osoby upoważnione było tożsame z wyrażeniem zgody na udział uczelni w dalszych etapach badania, które rozpoczną się już w październiku i potrwają do końca 2022 roku. 

– Pozyskane wyniki posłużą do opracowania rekomendacji działań, które ułatwią naukowcom dostęp do informacji naukowej. Dla każdej uczelni biorącej udział w inicjatywie opracowany zostanie indywidualny raport – dodaje Anita Baca, specjalistka ds. badań i analiz w PCI.

To kolejne opracowania, które powstaną z myślą o szkołach wyższych z regionu. W ramach poprzedniej edycji badania uczelnie otrzymały indywidualne raporty na temat potencjału badawczo-rozwojowego podkarpackich jednostek naukowych oraz potrzeb uczelni i naukowców w zakresie finansowania projektów naukowych.

– Pozytywne reakcje władz uczelni na temat poprzedniej inicjatywy oraz niesłabnące zainteresowanie naszą ofertą jako dostawcy danych z obszaru B+R jest dla nas motorem do podejmowania kolejnych działań mających na celu diagnozę kluczowych potrzeb naukowców w procesie tworzenia i rozwijania innowacji – mówi Anna Sadowy, specjalistka ds. badań i analiz w PCI.

Dodatkowo zaangażowane w przedsięwzięcie uczelnie będą miały możliwość współudziału w kształtowaniu projektowanych przez Podkarpackie Centrum Innowacji narzędzi do gromadzenia danych z obszaru rozwoju technologii i innowacji.

Informacji na temat projektu badawczego udzielą pracownicy Działu Badań i Analiz PCI: Pani Anna Sadowy (tel. 572-601-184), Pani Renata Kochan (tel. 451-160-763), Pani Anita Baca (tel. 451-160-770). Korespondencję prosimy kierować na adres badania@pcinn.org.

Udostępnij
Skip to content