II spotkanie przedstawicieli działów badawczo-rozwojowych i działów jakości podkarpackich firm

21 września, 2021

16 września br. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyło się II spotkanie przedstawicieli działów badawczo-rozwojowych i działów jakości podkarpackich firm. To już kolejne udane spotkanie, którego celem była identyfikacja zapotrzebowania regionalnego biznesu na usługi badawcze i wzorcujące. 

Na zaproszenie Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących odpowiedziało 16 kluczowych firm z terenu województwa podkarpackiego, które posiadają swoje ośrodki badawczo-rozwojowe. Głównym tematem spotkania było omówienie poszczególnych punktów „Ankiety usług badawczych i usług wzorcowania”, która to w najbliższym czasie zostanie rozesłana do regionalnych firm. 

Merytoryczna i rzeczowa dyskusja wniosła wiele interesujących wniosków i uwag, które zostaną wprowadzone do Ankiety, mającej dostarczyć dane niezbędne do zaprojektowania Podkarpackiego Centrum Badań i Certyfikacji. Centrum to dysponować będzie bowiem laboratoriami, które potrzebne są firmom, a których nie ma obecnie na Podkarpaciu. Uzyskana za pomocą Ankiety wiedza będzie także przydatna dla podkarpackich uczelni w procesie dostosowywania kierunków kształcenia do aktualnych potrzeb działającego na Podkarpaciu przemysłu. 

Dodatkowo uczestnicy spotkania poruszyli m.in. ważny dla nich aspekt sieciowania i organizacji przedsięwzięć, gdzie można wymieniać się doświadczeniami. Na spotkaniu wybrzmiało także, jak ważna jest dla przedsiębiorcy akredytacja laboratorium, która zapewnia wiarygodność i rzetelność wyników badań i wzorcowań. 

Zebrani przedstawiciele podkarpackich firm docenili PCI jako przestrzeń, która stwarza warunki do twórczych i kreatywnych dyskusji.

Informujemy, że rozpoczęcie procesu ankietyzacji podkarpackich firm planowane jest na początek października br.

Udostępnij
Skip to content