II Nadzwyczajne Plenarne Zebranie przedstawicieli laboratoriów współpracujących w ramach PSLBiW

20 kwietnia, 2021

W dniu 16 kwietnia 2021 r. w przestrzeni wirtualnej odbyło się II Nadzwyczajne Plenarne Zebranie przedstawicieli laboratoriów współpracujących w ramach PSLBiW. Tematem wiodącym spotkania był wybór członka Rady PSLBiW w wyborach uzupełniających.

Wraz z końcem 2020 r. pracę w Podkarpackim Centrum Innowacji zakończył Konrad Frontczak, Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań. Na jego miejsce wybrana została Timea Sulenta-Pluta, która do tej pory w PSLBiW reprezentowała Centrum Wdrożeniowo-Usługowego (CWU) Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą Rzeszowie, a także była członkiem Rady PSLBiW.

Zaistniałe okoliczności wymagały powołania nowego członka Rady PSLBiW, przedstawiciela laboratorium medycznego. Z tego względu, w dniu 16.04.2021 r. odbyło się II Nadzwyczajne Plenarne Zebranie przedstawicieli laboratoriów współpracujących w ramach PSLBiW. Spotkanie przeprowadzono w formie zdalnej, za pomocą platformy MS Teams.

Zebranie składało się z dwóch części: wyborczej i informacyjnej. W części wyborczej, w wyniku tajnego głosowania uzupełniono skład Rady Sieci. Przedstawicielką laboratoriów medycznych w Radzie wybrana została dr n.med. Beata Antosiewicz, Prodziekan Kolegium Medycznego ds. kierunków Kosmetologia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Adiunkt w Katedrze Kosmetologii tejże uczelni. W PSLBiW przedstawicielka Centrum Wdrożeniowo-Usługowego WSIiZ.

W części informacyjnej, uczestniczący w zebraniu przedstawiciele laboratoriów, zostali poinformowani o aktualnym stanie PSLBiW, w której obecnie zrzeszonych jest 61 laboratoriów. Otrzymali także wskazówki dotyczące wypełniania ankiet umożliwiających promocję swoich usług na portalu www.badania.pcinn.org.

W piątkowym zebraniu, przeprowadzonym w trybie on-line uczestniczyło 38 uprawnionych osób.

Udostępnij
Skip to content