Blisko 1500 uczestników zgłoszonych na II edycję Forum Nauki i Biznesu

30 listopada, 2021

II edycja Forum Nauki i Biznesu organizowana przez Podkarpackie Centrum Innowacji cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Podczas pierwszego dnia wydarzenia, prelekcje i panele dyskusyjne obejrzało kilkaset osób z całej Polski. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest pytanie: „Człowiek dla technologii, czy technologia dla człowieka?”. 

Temat przewodni Forum Nauki i Biznesu nawiązał do setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, który w swoich publikacjach przewidział wiele stosowanych dziś rozwiązań technologicznych. Zaproszeni do udziału w konferencji eksperci i praktycy opowiedzieli o swoich doświadczeniach i obawach dotyczących kwestii etycznych związanych z rozwojem technologii. 

Pierwszy dzień Forum otworzyli: prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, Rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz Jacek Kubrak, Prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji. 

Jeden z paneli dyskusyjnych był zatytułowany „Etyka w technologii”, a udział w nim wzięli: Maciej Chojnowski, Dyrektor programowy Centrum Etyki Technologii, Zofia Dzik, Prezes Instytutu Humanites, Jacek Kubrak, Prezes PCI oraz Radosław Krajewski, Specjalista ds. rozwoju technologii w PCI. Eksperci dyskutowali o problemach związanych z nowymi technologiami i o tym, że obecna rewolucja powoduje zmiany w każdej dziedzinie naszego życia, ale po raz pierwszy tak głęboko dotyka człowieczeństwa.

Filip Dębowski, twórca organizacji i społeczności „Dobry Przodek” zwrócił uwagę na realny problem, jakim jest rozwój technologii kosztem zanieczyszczania środowiska. Podkreślił  także, że już dziś powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka będzie w przyszłości relacja człowieka i technologii. 

Pierwszy dzień Forum Nauki i Biznesu stał się również okazją do tego, aby przyjrzeć się rozwojowi technologii kosmicznych, o których opowiedział Karol Wójcicki, twórca największego w Polsce astronomicznego fanpage „Z głową w gwiazdach” na Facebooku. Podkreślił on, że od kilku lat zmienia się sposób lotów w kosmos, a obniżenie kosztów umożliwiło bezpieczną i w pełni autonomiczne podróże po orbicie okołoziemskiej. 

Cały dzień inspirujących wystąpień zakończyła prelekcja Kuby Klawitera, twórcy programu „Tech Week” na kanale YouTube. Opowiedział on o inżynierii intymności i o tym, jak w niedalekiej przyszłości mogą wyglądać relacje międzyludzkie. 

24 listopada to drugi dzień Forum Nauki i Biznesu, podczas którego odbyła się IV Konferencja Innowacje – Pomiary – Akredytacje, skierowana do przedstawicieli laboratoriów badawczych, wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych oraz przedstawicieli firm zlecających badania swoich wyrobów lub wzorcowania aparatury pomiarowej.

Organizatorem II edycji Forum Nauki i Biznesu było Podkarpackie Centrum Innowacji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki oraz Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Udostępnij
Skip to content