Badanie Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu – współpraca

29 marca, 2022

Na przełomie listopada i grudnia 2021 r. PCI realizowało badanie „Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu”, którego celem było pozyskanie informacji na temat potencjału badawczo-rozwojowego podkarpackich jednostek naukowych oraz potrzeb podkarpackich uczelni i naukowców w zakresie finansowania projektów naukowych. W tej części badania zapytaliśmy respondentów o współpracę z innymi jednostkami naukowymi. 

Sześć spośród dziewięciu uczelni zadeklarowało, że aktualnie współpracuje z innymi jednostkami naukowymi przy realizacji prac B+R, jedna nie podejmuje współpracy, zaś pozostałe dwie nie realizują obecnie prac badawczo-rozwojowych. Jeśli chodzi natomiast o plany na przyszłość, to 100% badanych chciałoby rozpocząć bądź kontynuować współpracę z innymi jednostkami.

Pozostałe odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. przynależności do organizacji i sieci wspierających działania innowacyjne i B+R, a także współpracy z poszczególnymi jednostkami naukowymi znajdują się na zaprezentowanej poniżej infografice.

Udostępnij
Skip to content