Badanie Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu – projekty B+R finansowane ze źródeł zewnętrznych

15 marca, 2022

Na przełomie listopada i grudnia 2021 r. PCI realizowało badanie „Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu”, którego celem było pozyskanie informacji na temat potencjału badawczo-rozwojowego podkarpackich jednostek naukowych oraz potrzeb podkarpackich uczelni i naukowców w zakresie finansowania projektów naukowych.

Do udziału w badaniu zgłosiło się łącznie 9 podkarpackich uczelni: 4 akademickie oraz 5 zawodowych. 5 uczelni zadeklarowało, że realizuje projekty B+R finansowane ze źródeł zewnętrznych, z kolei aż 8 planuje realizację takich projektów w przyszłości. 

Pozostałe odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. rozkładu poszczególnych źródeł finansowania projektów B+R znajdują się na zaprezentowanej poniżej infografice.

Udostępnij
Skip to content