Artykuł o wynalazku opracowanym w ramach grantu PCI w czasopiśmie PeerJ

4 kwietnia, 2022

W najnowszym numerze czasopisma PeerJ pojawił się artykuł dotyczący oprogramowania NanoForm, którego opracowanie zostało sfinansowane w ramach Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji.

W artykule przygotowanym dla znanego czasopisma PeerJ, międzyuczelniany zespół naukowy prezentuje opracowane w ramach Programu grantowego narzędzie NanoForms. Jest to intuicyjny i zintegrowany serwer internetowy do przetwarzania i analizy surowych danych genomów prokariotycznych, pochodzących z Oxford Nanopore. NanoForms jest dostępny bezpłatnie dla naukowców pod następującymi adresami: http://nanoforms.tech (serwer WWW) oraz https://github.com/czmilanna/nanoforms (repozytorium źródłowe GitHub).

Pełna nazwa artykułu brzmi: „NanoForms: an integrated server for processing, analysis and assembly of raw sequencing data of microbial genomes, from Oxford Nanopore technology” i jest on dostępny pod adresem: https://peerj.com/articles/13056/ .

Projekt „Technologia Oxford Nanopore: optymalizacja enzymów oraz analizy danych genomicznych pod kątem zastosowań komercyjnych” otrzymał blisko 180 000 zł w ramach I naboru do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Udostępnij
Skip to content