Kreatywne rozwiązania - kształtowanie przestrzeni Instytucji Kultury

Kreatywne rozwiązania - kształtowanie przestrzeni Instytucji Kultury

07 czerwca 2022 11:18

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza do udziału w spotkaniu organizowanym we współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Projektu "SACHE" (D.T4.3.3). Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli branży kreatywnej oraz instytucji kultury, naukowców z innowacyjnymi pomysłami, studentów i wykładowców architektury.

Kreatywne rozwiązania - kształtowanie przestrzeni Instytucji Kultury

Data spotkania: 10 czerwca 2022 r., godz. 12:00 

Miejsce: Podkarpackie Centrum Innowacji, ul. Lenartowicza 4, Rzeszów

Rejestracja: https://forms.office.com/r/8n8byU86CV

Celem spotkania jest omówienie możliwości podjęcia wspólnych inicjatyw z instytucjami kultury województwa podkarpackiego w obszarze projektowania rozwiązań i zagospodarowania przestrzeni użytkowej tych placówek jako miejsc kreatywnego rozwoju, interakcji z odbiorcami i współpracy międzysektorowej.

Spotkanie przewidziane jest w formie warsztatów typu world café. W trakcie wydarzenia podsumujemy także najważniejsze działania "SACHE" oraz dobre przykłady współpracy podmiotów sektora kultury i kreatywnego będące efektem akcji pilotażowej projektu.

Program wydarzenia

11:45 - 12:00 Rejestracja uczestników

12:00 - 12:10 Przywitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki spotkania, omówienie najważniejszych działań projektu „SACHE”, Małgorzata Kilian i Beata Hulinka - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Barbara Ślęk-Wojtowska - Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o

12:10 - 12:20 Dobre przykłady współpracy podmiotów sektora kultury i kreatywnego będące min. efektem akcji pilotażowej projektu SACHE, Małgorzata Kilian i Beata Hulinka - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

12:20 - 13:30 Możliwości podjęcia wspólnych inicjatyw z instytucjami kultury województwa  podkarpackiego w obszarze projektowania rozwiązań i zagospodarowania przestrzeni  użytkowej tych placówek jako miejsc kreatywnego rozwoju, interakcji z odbiorcami i  współpracy międzysektorowej – część warsztatowa dla uczestników spotkania

13:30 - 13:45 Prezentacja pomysłów i rozwiązań wypracowanych podczas warsztatów

13:45 - 13:55 Podsumowanie spotkania

13:55 - 14:00 Oficjalne zakończenie

Nie może Was zabraknąć na tym wydarzeniu!

Do zobaczenia!

UE UE