Rektorzy pięciu podkarpackich uczelni otrzymali symboliczne czeki na łączną kwotę ponad 17 mln złotych

Rektorzy pięciu podkarpackich uczelni otrzymali symboliczne czeki na łączną kwotę ponad 17 mln złotych

24 lutego 2022 10:35

Niemal 9 mln dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, ponad 7 mln dla Politechniki Rzeszowskiej, prawie pół miliona dla WSIiZ i po blisko 200 tysięcy dla PWSTE w Jarosławiu oraz KPU w Krośnie. 23 lutego, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wręczył symboliczne czeki na granty, które pięć uczelni z regionu otrzymało w ramach III naboru do Programu grantowego PCI.

III nabór grantowy Podkarpackiego Centrum Innowacji cieszył się rekordowym zainteresowaniem. Do konkursu wpłynęło aż 178 wniosków, a w efekcie dofinansowanie otrzymało 63 projekty z pięciu uczelni w regionie. Łączna pula przyznanych środków wyniosła ponad 17 mln zł.

W środę, 23 lutego 2022r., w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji Jacek Kubrak wręczyli symboliczne czeki grantowe. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pięciu uczelni, które otrzymały dofinansowanie w ramach naboru: prof. dr hab. Sylwester Czopek - Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Idalia Kasprzyk - Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp - Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej, dr Wergiliusz Gołąbek - Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr inż. Ryszard Pukała - Prorektor ds. Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, dr hab. inż. Janusz Dąbrowski z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz dr Agnieszka Woźniak - Prorektor ds. rozwoju Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz przedstawiciele Podkarpackiego Centrum Innowacji: Timea Sulenta-Pluta - Dyrektor ds. komercjalizacji badań i Krzysztof Borowicz - Dyrektor ds. Rozwoju Technologii.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił, że prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach Programu grantowego PCI świadczą o poziomie innowacyjności i nowoczesności nie tylko Podkarpacia, ale również całego kraju. - Jako samorząd chcemy stawiać na innowacje, dlatego musimy wspierać je środkami, dedykować temu fundusze. Bardzo dobrze, że mamy taki projekt jak Podkarpackie Centrum Innowacji i system grantowy dedykowany badaniom naukowym. Bardzo cieszymy się, że uczelnie z regionu mają ciekawe projekty. Do Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dołączyły uczelnie z Krosna i Jarosławia. To jest pewne otwarcie i myślę, że dobrze wróży na przyszłość - skomentował Marszałek Województwa Władysław Ortyl.

Spośród 63 projektów dofinansowanych w ramach III naboru, ponad 98% będzie realizować prace B+R wpisujące się w światowe trendy, a zarazem kierunki technologiczne najistotniejsze dla rozwoju Podkarpacia - z czego najpopularniejsze okazały się dwa kierunki: spersonalizowana medycyna oraz Foodtech. - W III naborze wykorzystaliśmy doświadczenie zdobyte podczas poprzednich edycji. Najważniejszą wdrożoną zmianą jest włączenie do Programu nowych uczelni spoza Rzeszowa, a dwie spośród trzech, które złożyły wnioski, otrzymały dofinansowanie. Priorytetowo potraktowane zostały projekty tworzące przyszłościowe technologie wpisujące się w strategię województwa, realizowane w ramach przedsięwzięć multidyscyplinarnych oraz międzyuczelnianych. Wszystkie projekty dofinansowane w ramach III naboru do Programu grantowego PCI charakteryzują się wysokim potencjałem do tworzenia innowacji i rozwoju naszego regionu - mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI.

Poza dofinansowaniem w ramach Programu grantowego, Podkarpackie Centrum Innowacji wspiera stworzone rozwiązania technologiczne poprzez wdrażanie procesu ich komercjalizacji oraz prowadzenie działań doradczych i szkoleniowych.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 

 

UE UE