PCI na Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego

PCI na Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego

21 lutego 2022 10:19

17 lutego przedstawiciele Podkarpackiego Centrum Innowacji uczestniczyli w Konwencie Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego. Na konferencji poświęconej działalności Zakładów i Spółek Komunalnych zaprezentowano m.in. rozwiązanie opracowane w ramach I naboru do Programu grantowego PCI.

Podczas Konwentu, dr inż. Adam Masłoń z Politechniki Rzeszowskiej przedstawił projekt technologiczny dotyczący unieszkodliwiania osadów ściekowych w kierunku wytwarzania produktu w postaci nawozu organiczno – mineralnego. Przedsięwzięcie stanowi próbę rozwiązania problemu komunalnych osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. Zaproponowana technologia rozwiązuje dwa problemy - unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych,  które powstają w oczyszczalniach, a ich ilość jest coraz większa oraz wyprodukowania taniego i ekologicznego nawozu. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach I naboru do Programu grantowego PCI.

Konwent stał się również okazją do zaprezentowania przez PCI możliwości badawczych podkarpackich uczelni wyższych z tematyki ochrony i inżynierii środowiska.

UE UE