Badanie "Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu” – uczestnicy

Badanie "Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu” – uczestnicy

15 lutego 2022 14:04

W dniach 25.11.2021 - 22.12.2021 r. Podkarpackie Centrum Innowacji realizowało badanie „Innowacyjne Podkarpacie 2030. BADANIA I ROZWÓJ: potencjał i potrzeby środowiska naukowego regionu”, którego celem było pozyskanie informacji na temat potencjału badawczo-rozwojowego podkarpackich jednostek naukowych oraz potrzeb podkarpackich uczelni i naukowców w zakresie finansowania projektów naukowych.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszone zostały uczelnie posiadające siedzibę na terenie Podkarpacia. Zaangażowanie przedstawicieli podkarpackich uczelni oraz ich gotowość do dzielenia się informacjami o swoich doświadczeniach zawodowych czy potrzebach w obszarze realizacji prac badawczo-rozwojowych, pozwoliło na zebranie danych stanowiących bardzo cenne źródło informacji. 

Łącznie do PCI spłynęły 232 kompletne ankiety. Nadszedł czas, aby podzielić się z Państwem efektami naszej pracy. Prezentację rozpoczynamy od przedstawienia grupy respondentów, uczestników badania.

UE UE