PCI zaprasza na szkolenie pt. „Zarządzanie procesem B+R, wdrażanie rozwiązań B+R, wdrażanie innowacji”

PCI zaprasza na szkolenie pt. „Zarządzanie procesem B+R, wdrażanie rozwiązań B+R, wdrażanie innowacji”

27 grudnia 2021 08:00

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące tematyki Zarządzania Procesem B+R, które odbędzie się już 11 stycznia 2022 roku.  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania projektami B+R. 

Szkolenie adresowane jest  do pracowników Podkarpackich Uczelni Wyższych zaangażowanych w prowadzenie, kierowanie lub realizację projektów badawczo – rozwojowych. 

Zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie następującą tematykę: 

Innowacje w gospodarce i rola nauki.

Projekty innowacyjne i działania B+R

Projekty B+R – planowanie i zarządzanie

Wdrażanie innowacji – aspekty rynkowe i biznesowe

Szkolenie ma formę wykładu z wykorzystaniem praktycznych warsztatów obrazujących omawiane zagadnienia. Wykonawca umożliwia uczestnikom zadawanie pytań ekspertowi podczas szkolenia. Czas trwania szkolenia to 8 godzin lekcyjnych (8 x 45min). 

Każdy uczestnik otrzyma imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. 

W celu udziału w szkoleniu prosimy o rejestrację.

Kryteria naboru:

1. Kandydat musi być  pracownikiem Uczelni Wyższej zlokalizowanej na Podkarpaciu   

2. Przesłanie e-mailem informacji o chęci udziału w tym wydarzeniu na adres: technologie@pcinn.org.  W tytule maila prosimy o dopisek Szkolenie_BiR_Imię_Nazwisko_Wydział_Uczelnia    

3. Liczba miejsc ograniczona (30 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń

4. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Potwierdzanie uczestnictwa: 

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji. Osoby te otrzymają bezpośredni dostęp do szkolenia. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.01.2022 r. (do godziny 14:00)

 

Szczegółowa Agenda szkolenia:

 

 

Moduły szkolenia

9.00 – 10.30

Rozpoczęcie szkolenia

 

Innowacje w gospodarce i rola nauki

Pojęcie innowacji – różne podejścia. Wiedza naukowa a innowacja. Wartość wiedzy.

Rodzaje innowacji. Wymiary innowacji. Efekty wprowadzania innowacji na rynek. Interdyscyplinarność innowacji i B+R.

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 12.15

Projekty innowacyjne i działania B+R

Proces innowacyjny – rodzaje.

Relacja między innowacjami a działaniami B+R. Etapy procesów innowacyjnych.

Proces komercjalizacji wiedzy i technologii. Analiza trendów społecznych i technologicznych.

12.15-12.45

Przerwa - lunch

12.45 – 14.15

Projekty B+R – planowanie i zarządzanie

Metodyki i narzędzia wspierające poszukiwanie i wdrażanie innowacji. Planowanie i realizacja projektów B+R. Zarządzanie projektem B+R.

14.15-14.30

Przerwa kawowa

14.30-16.00

Wdrażanie innowacji – aspekty rynkowe i biznesowe

 

Podsumowanie szkolenia i zakończenie

Model biznesowy jako sposób postrzegania projektu innowacyjnego. Wdrażanie i skalowanie innowacji.

Przykłady wdrożonych innowacji.

UE UE