Webinar: Korzystanie z baz patentowych oraz prowadzenie badań patentowych w projektach B+R - część II

Webinar: Korzystanie z baz patentowych oraz prowadzenie badań patentowych w projektach B+R - część II

01 grudnia 2021 09:24

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza do udziału w szkoleniu online organizowanym we współpracy z kancelarią patentową AOMB Polska Sp. z o.o. Wydarzenie skierowane jest do naukowców z innowacyjnymi pomysłami, kadry naukowej prowadzącej działalność badawczo-rozwojową, pracowników jednostek naukowych, doktorantów i studentów.

Korzystanie z baz patentowych oraz prowadzenie badań patentowych w projektach B+R - część II

10 grudnia 2021 r., godz. 14:00-16:00

Rejestracja: https://pci.clickmeeting.com/badania_patentowe

Zakres tematyczny webinaru:

  • Omówienie zagadnień badań zdolności patentowej i czystości patentowej oraz wyjaśnienie po co i czego szukamy;
  • Omówienie poziomu wynalazczego wraz z przykładami.

W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia badań patentowych, polegających na wyszukiwaniu w bazach patentowych i innych publicznie dostępnych źródłach informacji patentowych oraz ich analizie. Badanie czystości patentowej polega na sprawdzeniu czy dane rozwiązanie narusza prawa wyłączne osób trzecich, natomiast badanie zdolności patentowej polega na sprawdzeniu czy dane rozwiązanie posiada zdolność patentową, w szczególności czy jest nowe i czy posiada poziom wynalazczy – jest to warunek wymagany do uzyskania patentu.

W roli ekspertów wystąpią Konrad Futera, rzecznik patentowy i Barbara Stencel, aplikantka rzecznikowska reprezentujący kancelarię patentową AOMB Polska Sp. z o.o.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez dedykowaną platformę.

Powyższe tematy są kontynuacją zrealizowanego w miesiącu listopad webinaru, podczas którego omówiona została Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa oraz zaprezentowano ogólnodostępne wyszukiwarki patentowe wraz praktycznymi poradami, jak z nich korzystać.

Rejestracja: https://pci.clickmeeting.com/badania_patentowe

Zapraszamy!

UE UE