Webinar: Korzystanie z baz patentowych oraz prowadzenie badań patentowych w projektach B+R

Webinar: Korzystanie z baz patentowych oraz prowadzenie badań patentowych w projektach B+R

10 listopada 2021 11:03

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza do udziału w szkoleniu online organizowanym we współpracy z kancelarią patentową AOMB Polska Sp. z o.o. Wydarzenie skierowane jest do naukowców z innowacyjnymi pomysłami, kadry naukowej prowadzącej działalność badawczo-rozwojową, pracowników jednostek naukowych, doktorantów i studentów.

Korzystanie z baz patentowych oraz prowadzenie badań patentowych w projektach B+R - część I

19 listopada 2021 r., godz. 14:00-16:00

Rejestracja: https://pci.clickmeeting.com/badania_patentowe

Zakres tematyczny webinaru:

  • Omówienie IPC (międzynarodowa klasyfikacja patentowa)
  • Korzystanie z wyszukiwarek: Espacenet oraz Google Patents

W trakcie spotkania omówiona zostanie Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa, z której korzystają urzędy patentowe na całym świecie, w której precyzyjnie klasyfikują rozwiązania techniczne opisane w dokumentach patentowych, przez co klasyfikacja ta stanowi niezbędny oraz najbardziej skuteczny środek wyszukiwania dokumentacji patentowej. Zaprezentowane zostaną również ogólnodostępne wyszukiwarki patentowe oraz praktyczne porady, jak z nich korzystać.

W roli ekspertów wystąpią Konrad Futera, rzecznik patentowy  i Barbara Stencel, aplikantka rzecznikowska reprezentujący kancelarię patentową AOMB Polska Sp. z o.o.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez dedykowaną platformę.

Powyższe tematy będą kontynuowane w trakcie zaplanowanego na miesiąc grudzień webinaru, podczas którego omówione zostaną zagadnienia badań zdolności patentowej oraz czystości patentowej (po co i czego szukamy) oraz tematyka poziomu wynalazczego wraz z przykładami. O możliwości rejestracji na ten webinar poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu.

Rejestracja: https://pci.clickmeeting.com/badania_patentowe

Zapraszamy!

UE UE