Webinar: HORYZONT EUROPA - szansa na sfinansowanie badań naukowych. Zapraszamy!

Webinar: HORYZONT EUROPA - szansa na sfinansowanie badań naukowych. Zapraszamy!

19 sierpnia 2021 09:02

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza do udziału w szkoleniu online organizowanym we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli uczelni, kadry naukowej prowadzącej działalność badawczo-rozwojową, pracowników jednostek naukowych, doktorantów i studentów.
 

HORYZONT EUROPA - szansa na sfinansowanie badań naukowych

2 września 2021 r., godz. 9.00-10.30

Rejestracja: https://pci.clickmeeting.com/horyzont-europa

W połowie bieżącego roku KE oficjalnie ogłosiła dokumentację nowego programu ramowego Horyzont Europa, w ramach którego do końca 2027 będą ogłaszane konkursy. Projekty Horyzontu Europa dają możliwość udziału w dużych międzynarodowych projektach badawczych, wspierania potencjału naukowego instytucji oraz finansowania mobilności naukowców.

Program szkolenia:

  • rodzaje projektów w Horyzoncie Europa,
  • planowane konkursy w 2021 i 2022 roku,
  • gdzie znaleźć informację o konkursach, dokumentacji projektowej, realizowanych projektach itp. 

W roli prelegenta wystąpi Anna Armuła reprezentująca Regionalny Punkt Kontaktowy przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez dedykowaną platformę.

Zapraszamy!

UE UE