Doradztwo indywidualne w zakresie ochrony patentowej lub innego zabezpieczenia praw własności intelektualnej

Doradztwo indywidualne w zakresie ochrony patentowej lub innego zabezpieczenia praw własności intelektualnej

28 lipca 2021 12:43

Doradztwo indywidualne w zakresie ochrony patentowej lub innego zabezpieczenia praw własności intelektualnej

Do udziału w konsultacjach zapraszamy naukowców zainteresowanych aplikowaniem do III naboru do Programu grantowego PCI. 

Wsparcie ma na celu doradztwo w zakresie wyboru sposobu ochrony własności intelektualnej wynalazku/rozwiązania technologicznego będącego potencjalnym rezultatem projektu. 

Termin: 5 sierpnia br., godz. 10:00-17:00

Konsultacje odbędą się o umówionej godzinie w formie spotkań na platformie MS Teams. Wsparcia indywidualnie udzielać będą rzecznicy patentowi z kancelarii AOMB Polska Sp. z o.o. Czas przewidziany na jedno spotkanie z rzecznikami patentowymi to 20 minut.

Rejestracja na indywidualną konsultację jest możliwa poprzez dedykowaną platformę: https://appoint.ly/s/PCI/Ochrona_patentowa

Zapraszamy!

UE UE