Smart Tourism Hackathon

Smart Tourism Hackathon

30 marca 2021 10:42

Maraton kreatywny on-line dla innowacyjnej podkarpackiej turystyki

Wejdź z nami na inteligentne ścieżki i przenieś myślenie na kolejny szczyt kreatywności!

Turystyka jest jednym z najważniejszych elementów społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego. Ciągły rozwój poprawia nie tylko jakość życia mieszkańców regionów, ale razem z naturalnymi walorami przyciągają turystów chcących poznać główne atrakcje województwa, ale również dziką przyrodę. 

Jakie tematy zostaną poruszone w trakcie kreatywnego maratonu? 

  • Innowacyjne oznaczenia szlaków
  • Elektroniczne systemy alarmowe 
  • Problem śmieci na szlakach
  • Akcje ratunkowe w trudnych warunkach 
  • Wsparcie przewodników
  • Innowacyjna edukacja ekologiczna

Do kogo kierujemy kreatywny maraton? 

- Krótko mówiąc - do każdego! Zapraszamy koła naukowe, jak i osoby indywidualne, grupy pasjonatów, którym nie jest obojętna problematyka turystyki zrównoważonej, ekologii i ochrony przyrody.

Dla najlepszych nagrody!

I miejsce 6 000,00 zł        II miejsce 4 000,00 zł        III miejsce 2 000,00 zł

________________________________________

Warunki uczestnictwa:

  • komputer z zestawem audio-video, stabilne połączenie internetowe, aktywne konto na wskazanej przez Organizatora platformie obsługującej,
  • udział w szkoleniach - pokoje projektowe, a także w konsultacjach, 
  • przesłanie koncepcji zgodnej z Regulaminem,
  • wiek: powyżej 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie oraz dostarczoną do Organizatora w sposób zgodny z Regulaminem, zapoznanie się i zgoda na warunki Regulaminu wydarzenia oraz Klauzule RODO.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku przekroczenia limitu Twoja rejestracja znajdzie się na liście rezerwowej.

________________________________________

Rejestracja: http://bit.ly/sth-pci

Regulamin: http://bit.ly/sth-regulamin

UE UE