Wybrano najlepsze projekty w ramach II naboru do Programu grantowego PCI

Wybrano najlepsze projekty w ramach II naboru do Programu grantowego PCI

13 stycznia 2021 09:50

Wybrano najlepsze projekty w ramach II naboru do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji

 

W dniu 12 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów (KAZ), podczas którego przedstawiciele PCI, organizacji biznesowych oraz uczelni: Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dokonali wyboru najlepszych projektów spośród złożonych w ramach II naboru na prace B+R jednostek naukowych.

 

Do konkursu wpłynęły 143 wnioski, wszystkie zostały zakwalifikowane jako spełniające kryteria formalne. W wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych 119 wniosków otrzymało rekomendację do dofinansowania, a 24 wnioski (które nie uzyskały wymaganego minimum 28 pkt) zostały odrzucone.

 

Ze względu na wysoką jakość projektów, Zarząd PCI (zgodnie z rekomendacją KAZ) zdecydował o podniesieniu alokacji konkursowej z pierwotnie planowanych 6 000 000 zł do 9 324 330,80 zł w wyniku czego granty otrzymają 63 zespoły naukowe.

 

Do pobrania: Lista rankingowa - Program grantowy PCI - II nabór 

 

Liczba projektów i kwoty grantów w podziale na uczelnie przedstawiają się następująco:

 

Uczelnia

Projekty

Kwota

Politechnika Rzeszowska

32

4 527 485,30

Uniwersytet Rzeszowski

25

3 855 311,50

Wyższa Szkoła Informatyki

i Zarządzania

6

941 534,00

RAZEM

63

9 324 330,80

 

W najbliższych dniach Liderzy zwycięskich zespołów otrzymają instrukcje co do dalszego postępowania. Kontakt z PCI w sprawie wyników konkursu: programgrantowy@pcinn.org

 

Zwycięskim zespołom naukowym serdecznie gratulujemy!

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

UE UE