Trzy pytania do... Wojciecha Fiksy

Trzy pytania do... Wojciecha Fiksy

16 grudnia 2020 12:12

Zapraszamy na cykl "Trzy pytania do...", dzięki któremu dowiecie się jeszcze więcej o działalności naszej spółki. Dzisiejszym bohaterem jest Wojciech Fiksa, Event Project Manager.

Na czym polega Twoja praca jako Event Project Managera w PCI?

Jako Event Project Manager jestem odpowiedzialny za koordynację i kompleksową realizację wydarzeń PCI. Moja praca polega na współpracy z wieloma działami naszej Spółki, jak również z podmiotami zewnętrznymi, partnerami, podwykonawcami i prelegentami. Początkiem każdego wydarzenia jest opracowanie jego wizji, harmonogramu pracy oraz podział zadań między członków zespołu. Następnie czuwam nad realizacją założonych celów, dotrzymywaniem terminów i reaguję na wynikające przy organizacji niespodziewane komplikacje.

Za nami Podkarpackie Forum Nauki i Biznesu. Co można uznać za najtrudniejszy element przy okazji tak dużego wydarzenia online?

Największa trudność wynikająca z realizacji wydarzeń online polega na utrzymaniu ciekawości odbiorcy siedzącego przed ekranem komputera przez jak najdłuższy czas, dlatego tak ważne było przygotowanie agendy, która byłaby interesująca dla różnorodnego grona odbiorców, jak również możliwie bliskie odwzorowanie wydarzenia stacjonarnego w wirtualnej rzeczywistości. Kluczowym aspektem każdej konferencji jest możliwość spotkania i rozmowy między uczestnikami, wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji, które w przyszłości zaowocują współpracą. W związku z tym niezwykle ważne było dla nas znalezienie odpowiedniej platformy eventowej.

Jak wyglądała organizacja i obsługa wydarzenia pod względem technicznym?

W realizację i obsługę techniczną wydarzenia zaangażowanych było ponad 20 osób. Czuwały one nad realizacją obrazu, dźwięku, obsługą kamer, animacją i moderowaniem dyskusji. Pomagały przy ewentualnych problemach z platformą dla uczestników wydarzenia oraz nadzorowały proces dołączania prelegentów na panele dyskusyjne i prezentacje. Na potrzeby wydarzenia zorganizowane zostało studio, wyposażone w 4 kamery realizujące obraz, z profesjonalnym oświetleniem i wielkim ekranem do prezentacji grafik w tle. Reżyserka odpowiadała za kontakt z prelegentami, połączenie ich o czasie do platformy i kontrolę nad przebiegiem wszystkich punktów wydarzenia. Zespół moderatorów i helpdesk wspierał uczestników wydarzenia na platformie, drogą mailową i telefoniczną. Organizacja wydarzenia online, mimo, że opiera się w większości o pracę przed ekranem komputera to równie duże wyzwanie co wydarzenie stacjonarne. Kwestie techniczne, logistyka i realizacja obrazu jest bardzo dużym wyzwaniem.

UE UE