Trzy pytania do... Justyny Piniło

Trzy pytania do... Justyny Piniło

25 listopada 2020 11:17

Zapraszamy na cykl "Trzy pytania do...", dzięki któremu dowiecie się jeszcze więcej o działalności naszej spółki. Dzisiejszą naszą bohaterką jest Justyna Piniło, Specjalista ds. rozliczania projektu.

W PCI jesteś specjalistą ds. rozliczania projektu, mogłabyś opowiedzieć na czym polega Twoja praca?

Jestem odpowiedzialna za przygotowywanie wniosków o płatność rozliczających wydatki ponoszone przez PCI. Na co dzień pracuję z dokumentami księgowymi – opisuje je w zakresie wymaganym do rozliczenia w ramach RPO WP, weryfikuję, tworzę zestawienia tabelaryczne i sprawdzam czy niczego nie brakuje. Ponadto odpowiadam za bieżący kontakt z Instytucją Zarządzającą, przygotowuje zapytania i wyjaśnienia dotyczące kwalifikowalności kosztów, a także uzupełniam Bazę Personelu w systemie SL2014.

Na czym polega współpraca specjalisty ds. rozliczania projektu z innymi działami?

Rozliczanie projektu to innymi słowy proces sprawozdawczości i udokumentowania wykonanych zadań w projekcie – jest to zatem ostatni etap każdego przedsięwzięcia w PCI generującego koszty niezbędne do jego realizacji. Każdy wydatek poniesiony w projekcie przechodzi przez etapy realizowane przez poszczególne działy spółki – począwszy od oceny jego kwalifikowalności, postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolę finansową, dokonanie zakupu, udokumentowanie wydatku, jego zaksięgowanie w systemie i dopiero wówczas następuje jego ujęcie we wniosku o płatność. Moja praca jest zatem w pełni zależna od pracy poszczególnych działów. 

W trakcie przygotowywania wniosku o płatność często kontaktuję się ze współpracownikami z innych działów, w tym z inicjatorami danego zakupu, w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz załączników do wniosku jak np. umowy czy zamówienia, jak również w celu uzyskania szczegółowego uzasadnienia w zakresie konieczności poniesienia danego kosztu i jego niezbędności dla realizowanych zadań. 

Co najbardziej lubisz w swojej codziennej pracy?

Każdy wniosek składa się z części finansowej i merytorycznej. Moja codzienna praca to mieszanka procesów składających się na wykonywanie moich obowiązków – z jednej strony jest to praca z dokumentami, tabelami, wymagająca bardzo dużego skupienia i skrupulatności, a z drugiej jest jeszcze etap sprawozdawczy, dotyczący postępu rzeczowego realizacji projektu, planowanych do realizacji zadań czy też uzasadniania kwalifikowalności wydatków, ich zgodności z wytycznymi i treścią umowy o dofinansowanie. Podkarpackie Centrum Innowacji to niewątpliwie projekt o unikalnym charakterze, unikalne są też ponoszone koszty – sprawia to, że praca, która z pozoru jest mało kreatywna, jest bardzo ciekawa.

UE UE