Trzy pytania do... Barbary Filanowskiej

Trzy pytania do... Barbary Filanowskiej

04 listopada 2020 12:07

Zapraszamy na cykl "Trzy pytania do...", dzięki któremu dowiecie się jeszcze więcej o działalności naszej spółki. Dzisiejszą bohaterką jest Barbara Filanowska, Marketing menadżer.

Dziś mija rok Twojej pracy w PCI, jak wyglądał on z perspektywy działu M&K?

Niewątpliwie był to szalony rok pełen wyznań i dynamicznie zmieniającej się sytuacji. W ciągu tych dwunastu miesięcy udało nam się zrealizować kilkanaście projektów, wydarzeń, a także podnieść świadomość marki PCI wśród mieszkańców Podkarpacia. Wydarzenia organizowane stacjonarnie, jak i te przeniesione do online spotykały się ze sporą grupą odbiorców, którzy aktywnie uczestniczyli w podejmowanych przez nas działaniach. Mamy za sobą organizację siedmiu edycji Wednesday Innovation Night, Konferencji #PrzedsiębiorcyDlaPrzedsiębiorców, a teraz przygotowujemy się do Podkarpackiego Forum Nauki i Biznesu. Marka PCI funkcjonuje również w mediach podkarpackich i ogólnopolskich. Nasi przedstawiciele systematycznie biorą udział w programach TVP3 Rzeszów czy Radio Rzeszów, przedstawicielka I naboru Programu grantowego wystąpiła również w programie "Stacja Innowacja", który emitowany jest w TVP Polonia. Nie osiadamy na laurach i wspólnie z zespołem poszukujemy nowych inspiracji i działań, które będziemy realizować w przyszłym roku.

Jakie wyzwania stanęły przed działem marketingu PCI w obliczu pandemii koronawirusa?

Przede wszystkim musieliśmy przeorganizować cały kalendarz wydarzeń i wszystkie nasze działania przenieść do internetowej rzeszowistości. Szkolenia online niestety nie oddają klimatu, jaki panuje na takich spotkaniach stacjonarnych, więc skupiliśmy się na pozyskiwaniu ciekawych prelegentów. Stanęliśmy przed wyzwaniem, by tak dobierać rozmówców, aby ich wykłady były interesujące dla poszczególnych grup docelowych i dostarczały dla nich wartości. Od kwietnia skoncentrowaliśmy się na intensywniejszym pokazywaniu działalności naszych platform w mediach społecznościowych. Każda z nich w trakcie miesiąca miała dedykowane webinaria, artykuły, a także posty promocyjne. Umożliwiło to utrzymywanie kontaktu z naszymi użytkownikami, którzy widząc nasze działania również proponowali tematy na ciekawe prelekcje. Mimo utrudnionych warunków do organizowania wydarzeń zrealizowaliśmy Konferencję #PrzesiębiorcyDlaPrzedsiębiorców, która zgromadziła liczną grupę odbiorców i spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem. Dało nam to dodatkową motywację do dalszych działań i dodatkową wiedzę.

Jakie działania są obecnie podejmowane w ramach promocji trzech platform?

Skupiamy się na docieraniu do poszczególnych grup docelowych. Każda z nich charakteryzuje się innymi wymaganiami. Jeśli chodzi o naukowców, którzy biorą udział w Programie grantowym przyjęliśmy formę spotkań twarzą w twarz, dzięki czemu zebraliśmy interesujący materiał do artykułów promocyjnych. Obecnie wspólnie z działem Rozwoju Technologii tworzymy katalog promujący I nabór do Programu grantowego. W kolejnych etapach będziemy nawiązywać współpracę z nowymi beneficjentami. Działania podejmowane przez Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących opierają się na organizowaniu wspólnych webinarów, gdzie prezentujemy poszczególne laboratoria zrzeszone w Sieci. III Konferencja Innowacje-Pomiary-Akredytacje będzie jednym z ważnych elementów PFNiB. Skupiamy się również na odpowiednim doborze działań promocyjnych, by jak co roku ta niezwykle interesująca konferencja przyciągnęła liczne grono odbiorców. Wyszukujemy nowości, które mogą zostać wykorzystane podczas nowej formuły, czyli wydarzenia online. Ostatnią naszą grupą docelową są studenci. Z nimi komunikujemy się poprzez media społecznościowe, dedykowane specjalnie dla nich wydarzenia, a także akcje promocyjne. Poszerzamy również nasze zasięgi i staramy się wychodzić poza uczelnie partnerskie. Szukamy też ciekawych prelegentów, którzy mogliby czymś zainteresować młodych innowatorów. Nasze działania skupiają się również w jednym miejscu - newsletterach. Do naszej bazy mailingowej systematycznie trafiają najwartościowsze informacje z naszej działalności, gdzie każdy może znaleźć coś co go zainteresuje.

UE UE