Trzy pytania do... Radosława Krajewskiego

Trzy pytania do... Radosława Krajewskiego

28 października 2020 09:00

Zapraszamy na cykl "Trzy pytania do...", dzięki któremu dowiecie się jeszcze więcej o działalności naszej spółki. Dzisiejszym bohaterem jest Radosław Krajewski, Specjalista ds. rozwoju technologii.

Na czym polega rola specjalisty ds. rozwoju technologii w Podkarpackim Centrum Innowacji?

W naszej działalności koncentrujemy się na rozwoju innowacji, strategiach i możliwościach ich wdrożenia. Naszym zadaniem jest m.in. oszacowanie potencjału komercjalizacyjnego prac badawczo-rozwojowych, opracowanie kompleksowego modelu ich komercjalizacji i zaprojektowanie właściwej ścieżki monetyzacji. 

Można powiedzieć, że towarzyszymy naukowcom od pomysłu do jego wdrożenia. Tak, aby w efekcie naszej pracy, zarówno podkarpackie jednostki naukowe, jak i podmioty gospodarcze, wygrywały na dynamicznym i złożonym rynku. 

Czym powinien kierować się naukowiec, który chce wdrożyć rezultaty swojej pracy?  

Jeszcze przed podjęciem badań warto zadać sobie trzy podstawowe pytania:

  • Jaki problem chcę rozwiązać?
  • Do kogo będzie adresowane moje rozwiązanie?
  • I najważniejsze: kto za to zapłaci? 

Już sam wybór obszaru badawczego ukierunkowuje nas na określone branże i determinuje grupy potencjalnych odbiorców. Problem badawczy powinien być ważny nie tylko z punktu widzenia naukowego, ale i ważny dla kogoś, tj. dla przyszłych odbiorców, użytkowników, klientów. 

W ten sposób nie tylko tworzymy przyszłość, ale mamy również pewność, że wyniki naszych badań odpowiedzą na potrzeby rynku, a co za tym idzie, będą podmioty zainteresowane ich wdrożeniem. 

Czy w czasie spowolnienia gospodarczego warto przeznaczać zasoby na nowe technologie? 

Rozwój innowacji jest nie tylko wyborem strategicznym; w obecnej rzeczywistości, określanej mianem świata VUCA, jest wyborem koniecznym. To jedyna możliwa ścieżka funkcjonowania i wzrostu nowoczesnych organizacji. 

W Podkarpackim Centrum Innowacji tworzymy ekosystem sprzyjający wdrażaniu innowacji i kompleksowo wspieramy otoczenie społeczno-gospodarcze województwa Podkarpackiego. Pomagamy budować istotne przewagi konkurencyjne podkarpackich jednostek naukowych, przedsiębiorstw i start-upów. Poszukujemy dalszego finansowania dla najbardziej perspektywicznych gospodarczo przedsięwzięć.

W czasie, gdy przedsiębiorcy wypatrują kolejnego czarnego łabędzia, innowatorzy na podkarpackich uczelniach tworzą rozwiązania, które odpowiedzą na potrzeby nowej gospodarki. W PCI wspólnie z nimi kreujemy nową rzeczywistość.

UE UE