Spacehack odbędzie się 6-8 listopada br.

Spacehack odbędzie się 6-8 listopada br.

23 października 2020 09:40

PrimeBit Games SA. oraz Podkarpackie Centrum Innowacji informują, że w związku z zaistnieniem siły wyższej, tj. wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z zaistnieniem stanu epidemii, niemożliwe jest przeprowadzenie hackathonu Spacehack w założonym terminie. Informujemy, że wydarzenie zostało przesunięte na termin 6-8 listopada 2020 roku.

Zmianie ulega wyłączenie termin wydarzenia, niezmienna pozostaje formuła i nagrody. Pieniężne: I miejsce 8 000 zł, II miejsce 4 000 zł, III miejsce 2 000 zł. Specjalna: 3-dniowy pobyt w Habitat Lunares. Osoby i zespoły zarejestrowane do chwili obecnej, biorą udział w hackathonie zaplanowanym w dniach 6-8 listopada br.

Regulacje prawne i powody epidemiczne wykluczają przeprowadzenie konferencji i targów na terenach powiatów objętych strefami czerwonymi o najwyższych przyrostach zachorowań. Szanując nowe wytyczne działamy odpowiedzialnie. O nowych tematach będziemy informowali na bieżąco za pośrednictwem:

– strony internetowej

https://spacehack.pl//   

https://pcinn.org/    

– mediów społecznościowych

https://www.facebook.com/spacehackonline//    https://www.facebook.com/PodkarpackieCentrumInnowacji  

 

 

UE UE