III spotkanie członków Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

III spotkanie członków Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

05 października 2020 18:07

W dniu 28 września br. (poniedziałek) miało miejsce III spotkanie członków Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Ze względu na otaczającą nas rzeczywistość (panująca pandemia wirusa SARS-COV-2), spotkanie, któremu przewodniczył dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. PRz, Przewodniczący Rady, odbyło się za pomocą platformy MS Teams (on-line).

Obok przedstawienia aktualnego stanu Sieci (dr inż. Roman Tabisz, Koordynator PSLBiW) i krótkiego pokazu możliwości strony internetowej promującej ofertę rynkową współpracujących laboratoriów (Anna Smyk, Asystentka Koordynatora PSLBiW), tematem przewodnim spotkania była nadchodząca III Konferencja Innowacje – Pomiary – Akredytacje i jej program. III Konferencja będzie częścią większego wydarzenia, a mianowicie Podkarpackiego Forum Nauki i Biznesu, które odbędzie się w dniach 18–19 listopad 2020 r. Uczestnicy spotkania w ożywionej dyskusji wskazali tematy, które ich zdaniem, przyniosą dużą korzyść słuchaczom. Pozwoliło to na wyłonienie wiodącego tematu konferencji.

UE UE