Wyburzanie budynku Podkarpackiego Centrum Innowacji

Wyburzanie budynku Podkarpackiego Centrum Innowacji

01 października 2020 11:53

Rozpoczęło się wyburzanie budynku Podkarpackiego Centrum Innowacji przy ul. Lenartowicza 6. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowej części budynku dla PCI.

Roboty wyburzeniowe prowadzi firma BAUDZIEDZIC.

Prace związane z powstaniem nowej siedziby Podkarpackiego Centrum Innowacji są prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb i według zaplanowanego kalendarza działań. Wcześniej nastąpiło przekazanie placu budowy, a obecnie trwa rozbiórka starej części budynku PCI.

Ekipa wyburzeniowa działa sprawnie, uwzględniając zwartą zabudowę wokół siedziby PCI, a także by nie naruszyć drugiej części przyległego budynku. Po całkowitym zakończeniu prac wyburzeniowych i wywózce gruzu, w listopadzie rozpoczną się roboty  ziemne, a po nich prace żelbetowe płyty fundamentowej pod nową część budynku. Zakończenie inwestycji i przekazanie nowej części siedziby Podkarpackiego Centrum Innowacji zaplanowano pod koniec 2021 roku.

 

UE UE