Czwartkowa dawka wiedzy od PSLBiW

Czwartkowa dawka wiedzy od PSLBiW

16 września 2020 15:09

Wystartowały zapisy na kolejny, interesujący webinar: 

Dwa Laboratoria z pokładu Politechniki Rzeszowskiej - zasoby, możliwości badawcze, oferta rynkowa

Laboratorium Badań Polimerów

Laboratorium Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów

24.09.2020 (czwartek), godz. 12:00

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ: https://webinar.getresponse.com/wgbRf/prezentacja-laboratoriow-prz

W PROGRAMIE:

  • Wprowadzenie – kilka słów o polimerach i innych badanych materiałach
  • Laboratorium Badań Polimerów

        - Chromatografia żelowa, wyznaczanie wielkości nanocząstek oraz badanie potencjału zeta – podstawowe informacje

        - Wyposażenie laboratorium

        - Możliwości analityczne

        - Przykłady wykorzystania ww metod

  • Laboratorium Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów

        - Analiza termiczna – podstawowe informacje

        - Wyposażenie laboratorium

        - Możliwości analityczne

        - Prezentacja procedury eksperymentalnej

        - Przykłady praktycznego wykorzystania analizy termicznej

SPOTKANIE POPROWADZĄ:

Dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak, prof. PRz – pracownik naukowo-badawczy Katedry Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej (kierownik).

Zainteresowania naukowe: technologia monomerów i polimerów, wytwarzanie i charakterystyka kompozytów polimerowych, metody analizy materiałów polimerowych, analiza termiczna.

Zainteresowania pozanaukowe: turystyka górska i rowerowa, muzyka rockowa 

Dr inż. Małgorzata Walczak – adiunkt, pracownik naukowo-badawczy w Katedrze Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej.

Zainteresowania naukowe: chemia i technologia polimerów o rozgałęzionej topologii, polimery biodegradowalne, metody analizy wielkości makrocząstek.

Zainteresowania pozanaukowe: psychologia praktyczna, masaż klasyczny, muzyka. 

Dr inż. Maciej Kisiel – adiunkt w Katedrze Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej.

Zainteresowania naukowe: analiza termiczna, polimery, kompozyty polimerowe i ich charakterystyka, ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe.

Zainteresowania pozanaukowe: sport, turystyka górska, piwowarstwo domowe

Udział w webinarze jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez GetResponse.

Zapraszamy!

UE UE