Wnioski z drugiego naboru w ramach programu grantowego PCI ocenione formalnie

Wnioski z drugiego naboru w ramach programu grantowego PCI ocenione formalnie

10 września 2020 09:19

W dniu 10 września 2020 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych do drugiego naboru w ramach Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych. Jest on organizowany przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. przy współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Partnerami Projektu).

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie nr 1/2020 wpłynęło 143 wnioski, z czego wszystkie spełniły kryteria formalne i zostaną skierowane do oceny merytorycznej. Dotyczą one następujących dziedzin tematycznych:

 

- Technologie informacyjno-komunikacyjne (software) – 13 wniosków

- Technologie informacyjno-komunikacyjne (hardware) – 4 wnioski

- Efektywność energetyczna 12 wniosków

- Odnawialne źródła energii – 8 wniosków

- Transport lądowy oraz wodny – 5 wniosków

- Transport powietrzny – 6 wniosków

- Edukacja oraz kultura – 2 wnioski

- Ochrona zdrowia (np. farmaceutyka, kosmetologia) – 22 wnioski

- Technologie medyczne, w tym urządzenia – 11 wniosków

- Biogospodarka oraz żywność – 13 wniosków

- Zaawansowane materiały – 23 wnioski

- Zaawansowane narzędzia / urządzenia – 11 wniosków

- Inne - 13 wniosków

 

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA FORMALNE 

 

UE UE