Spotkanie interesariuszy Podkarpackiego Centrum Innowacji

Spotkanie interesariuszy Podkarpackiego Centrum Innowacji

02 września 2020 13:51

W dniu 2 września br. miało miejsce spotkanie interesariuszy Podkarpackiego Centrum Innowacji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na czele z Władysławem Ortylem Marszałkiem Województwa, delegacje uczelni wyższych: Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Wyższej Szkoły Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie. Nie zabrakło również przedstawicieli Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów.

Podkarpackiego Centrum Innowacji reprezentowali: Jacek Kubrak Prezes PCI, Sławomir Olejnik Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju oraz Konrad Frontczak Dyrektor Zarządzający ds. komercjalizacji badań. Podczas spotkania zaprezentowano podsumowanie dotychczasowych działań prowadzonych przez PCI oraz strategię, plany działań i propozycje rozwiązań na lata 2020-2022.  

UE UE