Nasz Ekspert: Agnieszka Lachowicz

Nasz Ekspert: Agnieszka Lachowicz

25 sierpnia 2020 16:29

W tym tygodniu Naszym Ekspertem jest Agnieszka Lachowicz. To Specjalista ds. zakupów i zamówień publicznych. Tak opisuje swoje stanowisko i zaangażowanie w Podkarpackim Centrum Innowacji: „W strukturach organizacyjnych PCI zamówienia publiczne traktujemy jako szczegółowe rozwiązania dotyczące wydatkowania środków publicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników postępowania nie ograniczamy się do samej procedury udzielenia zamówienia i podpisania umowy. Ważnym elementem procesów zakupowych są nie tylko ludzie odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia, ale również wykonawcy, którzy realizując umowę  przyczyniają się do rozwoju innowacyjnej gospodarki będącej misją PCI.”

UE UE